Reflections from the ”Christianity in the Trenches” retreat

”There we were, Filmer and I, two young British Squaddies in jeans and t-shirt, with nothing in our pockets but our mobile phones and military IDs surrounded by 6 adults, each ready and prepared with bibles and notepads, most of them wearing giant crosses. We felt so out of place and embarrassed. ”We’ve missed something”, I thought to myself as I looked at their folders. ”Any second now, they’re going to see our empty hands and scoff at us”. Indeed, at that moment, I felt like I was insulting them by being so unprepared. Oh, and if that was bad enough, there, just on cue as if to make our embarrassment complete walked in the Monk, wearing his full, white Cistercian apparel, his head shaven and his beard so mighty, it would make Odin himself weep in jealousy.
Fortsätt läsa ”Reflections from the ”Christianity in the Trenches” retreat”

Report from the trenches

The Nordic Catholic Church leaders in the UK organised a weekend that turned out to be an extraordinary and informative experience, quite unlike anything they had imagined. Moreover it revealed a huge demand that may be waiting for honest guidance leadership in the current predicament especially for young Christian people of conscience.
Fortsätt läsa ”Report from the trenches”

Det som förr var sunt förnuft klassas idag som ”extremism”

Obs! Detta är en svår text. Inte bara för att den bitvis är på engelska. Men du borde klara det!

Att det är föräldrarna som är ansvariga för och avgör vilka värderingar deras barn skall uppfostras med borde vara en självklarhet. Det är inte länge sedan det var så. Idag verkar det dock vara tvärt om: Barnen ges en uppsättning ”rätta” värderingar via förskola och skola (”Värdegrunden!”), vilka sedan delges föräldrarna som inte orkar, kan eller vågar stå emot. Eller tror sig ha den rätten. Och de föräldrar som faktiskt säger något och protesterar, stämplas av myndigheterna som ”extremister”.
Fortsätt läsa ”Det som förr var sunt förnuft klassas idag som ”extremism””

NYTT: Kvinnoklinikernas anställningsvillkor kan strida mot lagen

Den 16 juli skrev vi här på GiD om hur kvinnokliniken sållar bort jobbansökningar på ideologiska grunder. Nu agerar Skandinaviska människorättsjuristerna i ärendet.

Igår kunde vi rapportera om hur nyanställda på kvinnokliniken i Karlskrona måste svara på ideologiska frågor, något som strider mot samvetsfriheten och kan vara lagstridigt:
Fortsätt läsa ”NYTT: Kvinnoklinikernas anställningsvillkor kan strida mot lagen”

Lagar stiftas till stöd för ideologiska och sociala experiment

I september (2019) kommer en bok som faktiskt vågar ta sig an de transgender-myter som serveras våra barn och unga. I boken avslöjas att psykologer är rädda för att ifrågasätta transgender-ideologin; att läkare är rädda för att bli stämplade för transfobi och hur tonåringar blir feldiagnostiserade.
Fortsätt läsa ”Lagar stiftas till stöd för ideologiska och sociala experiment”

NOTERAT: Ideologiskt trams!

Kan man, sakligt sett, vara för svensk abortlagstiftning och samtidigt vara för samvetsfrihet?

”Nyanställda på kvinnokliniken i Karlskrona har sen januari i år fått ange om de vill medverka vid aborter i sitt anställningskontrakt.”. Detta rapporterar Sveriges Radio idag. ”Verksamhetschef Marianne Gertzell menar att aborträttsfrågan återigen blivit aktuell i samhället och på arbetsplatsen.” (Sveriges radio Blekinge, 2019-07-16)
Fortsätt läsa ”NOTERAT: Ideologiskt trams!”