#bildaeuropa. #formeurope.

"Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart". Så inleds Idas sommarvisa av Astrid Lindgren. I överförd bemärkelse kan det gälla också på andra områden, i synnerhet sådana där människan givits mandat och ansvar att agera. I artikeln "Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur" (2017-08-18) pekades på behovet av … Fortsätt läsa #bildaeuropa. #formeurope.

Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur

Som kristen; gammalkatolsk alternativt västligt ortodox; tillhörig den Nordisk-katolska kyrkan och stående i den odelade Kyrkans tro, möter jag ofta resonemang och åsikter som (logiskt) måste bygga på att den kristna tron kom till vår del av världen först på 1500-talet. Reaktionerna inför historiska fakta, det vill säga att det inte förhåller sig på det … Fortsätt läsa Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur

Kristne verdier og politiske merkesaker

Av: Roald Nikolai Flemestad. Valgkampen er igang og de ulike partier kappes om å fremstå for kristne velgere som det mest kristelige i forhold til de øvrige. Dette gjøres tilsynelatende i to skritt. Først fratas de andre kristennavnet, dernest gjør man gjeldende at eget partiprogram inneholder flere "kristne verdier" enn meningsmotstandernes "hykleriske" selvfremstilling (Vårt Land, … Fortsätt läsa Kristne verdier og politiske merkesaker

”Pride-firande ersätts av Europeisk kampanj för ökad naturlig befolkningsökning”

År 2016 passerade antalet dödsfall i EU antalet födda för andra gången på kort tid. Kurvorna från Eurostat, som visar utvecklingen mellan 1961 och 2016, pekar tydligt på hur demografin förändras. Detta är, parallellt med bland annat sekulariseringen (kanske har vi ett svar på utvecklingen i den), en av Europas ödesfrågor. Varför talar inte det … Fortsätt läsa ”Pride-firande ersätts av Europeisk kampanj för ökad naturlig befolkningsökning”

Helige Olaf och Europas märkliga död

Det är idag den helige Olafs festdag. Han är Norges skyddshelgon och den kung som enligt flera källor spred den kristna tron i Skandinavien. Kung Olaf stred i Kristi namn och dödades 1030 i Stiklestad norr om Trondheim där han idag vilar i Nidaroskatedralen. Som den martyr han var blev han snabbt helgonförklarad och Olafskulten … Fortsätt läsa Helige Olaf och Europas märkliga död

Kyrkan rustar i Europa

Trots den allmänna bilden av en krympande Kristen Kyrka i Europa visar den gammalkatolska rörelsen, genom Nordisk-katolska kyrkan, färg. Det är en positiv utveckling som märks i det att biskop Roald Nikolai säkerställer tillväxt och succession. Den senaste i raden av prästvigningar skedde i Stockholm i juni då den tidigare diakonen Albertus Magnus ordinerades till … Fortsätt läsa Kyrkan rustar i Europa