Du som inte läser borde läsa detta

”Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare”. För inte så länge sedan var det många som uppmärksammade denna rubrik i Göteborgsposten och tog den till intäkt för att inte läsa. Många delade artikeln i sociala medier. Ironiskt nog handlade artikeln om något annat och bevisade i sig själv att det är många som faktiskt inte läser. En studie, får vi veta, ”visar att 59 procent av alla artiklar som sprids i sociala medier delas utan att läsas.”

Vill man inte ha svar?

Inte sällan möter jag i min tjänst människor som, i epost eller på Facebook, ställer frågor om kyrka, tro och kristen lära. Många gånger hänvisar jag i mina svar till texter genom att sända länkar till dessa, alltså till befintliga texter där frågorna besvaras. Hur många som läser vet jag inte, men av en del följdfrågor förstår jag att man inte har läst de texter som, de facto, är svar på ställda frågor.

Det finns säkerligen flera anledningar till att många inte läser: tidsbrist och ointresse, men också oförmåga. Men bara det faktum att man inte läser, är – på allvar! – djupt oroande. Det handlar så klart inte bara om dem jag möter; de frågor jag får. Detta är ett generellt problem som är långt viktigare att ta itu med än exempelvis genusförvirring, könsneutrala toaletter eller patriarkala strukturer. Frågan om läsning och läsförståelse är avgörande för om människor skall ha tillgång till samhället. Genom att inte läsa ställer man sig själv utanför kunskap. Att inte läsa får som konsekvens att man avhänder sig inflytande och den makt som demokratin bygger på, nämligen informerade och engagerade medborgare. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, som det heter i regeringsförklaringen, en av våra grundlagar.

Betydelsen av läsandet förstods och ledde på 1960-talet fram till bildandet av Centrum för lättläst (LL-stiftelsen) som hade i uppdrag att främja läsande och ge ut lättlästa böcker och nyheter till gagn för alla som har svårigheter att läsa. Man förstod vikten av att ha tillgång till kunskap och information för att kunna hävda sitt medborgarskap.

Tyvärr konstaterar jag att Centrum för lättläst är nedlagd. Verksamheten ingår idag i Myndigheten för tillgängliga medier (sic.) vars vision är ”ett samhälle där alla medier är tillgängliga”. En glidning sker här från läsande av text till att konsumera enklare budskap via olika medier.

Vi ser här en oerhört tydlig trend. Fler väljer bort läsandet till förmån för snabba enkla budskap och förklaringar, gärna förmedlade i form av bild och filmsekvenser. Ögonblicksbilder och korta fakta utan sammanhang, i avsaknad av såväl djup som analys. Och frågan vi alla; du och jag, måste ställa är hur den som inte läser skall kunna göra analysen själv?

Ett maktmedel

Med bilder blir det också lättare att tala till människors känslor. Genom bildbaserade medier stöps samhället om till att bestå av irrationella och känslostyrda mediekonsumenter. Sådana är mycket lättare att hantera än kritiskt tänkande, etiskt orienterade och i tradition rotade individer.

Litteraturprofessorn Marshall McLuhan hade säkert ingen aning om hur rätt han skulle få då han redan 1964 myntade begreppet ”mediet är budskapet”.

Om vi blickar tillbaka finns flera varningslampor i litteraturen. Karin Boye skrev 1940, med inspiration hämtad från samhällsutvecklingen i såväl Tyskland som Sovjetunionen innan andra världskriget, boken ”Kallocain: Roman från 2000-talet”. Det är en dystopisk bok i orwelliansk anda, väl värd att läsas. Faktum är att den absolut ingår bland de klassiker man bör ha läst.

Här kan du inhandla boken för en billig peng. Den finns (förhoppningsvis) även på ditt närmsta bibliotek.

Hur ser framtiden ut?

Av statistiken att döma ser det inte ljust ut avseende läsande och läsförståelse. Andelen elever i årskurs nio med grundläggande eller högre läsförståelse har, mellan åren 2000 och 2012, sjunkit dramatiskt. För flickor har antalet gått ner från 92 till 86 procent. För pojkar är andelen ännu lägre: Bara 77 procent kan tillgodogöra sig text. Hela tabellen finns här.

Den som till äventyrs tror att läsförståelsen kommer att öka genom att vi fortsätter motverka läsandet lurar sig själv å det grövsta. Alternativt har bristande förståelse för vikten och värdet av läsande och läsförmåga. Resultatet av denna trend är att människor, exempelvis, accepterar sådant som en kollega till mig i huvudstaden berättade, att Stockholms stad förklarar den undermåliga snöröjningen med att ”det tar tid att få bukt med snöpatriarkala strukturer.”

Franciskus Urban

 

En kommentar på “Du som inte läser borde läsa detta”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s