”Dödshjälp”. Ser du inte det tokiga?!

Det har åter igen bildats ett nätverk i Sveriges riksdag i syfte att verka för aktiv dödshjälp (eutanasi). Initiativtagare är riksdagsledamoten Staffan Danielsson. Han skriver på sin egen blogg, tisdagen den 22 oktober, att ”i Finland visar en doktorsavhandling att 85% är för dödshjälp, och 24 finska parlamentsledamöter frågar regeringen om den vill göra dödshjälp lagligt. Stenen är i rullning!”

Det har tidigare skrivits här på Gammalkatolsk idédebatt om detta, men även andra stora frågor som rör människans liv och värdighet. Bland annat har pekats på det djupt problematiska i att via lagstiftning påverka värderingar. En professor emeriti i straffrätt konstaterade tidigare i år att ”lagar är de medel vi har i dag att påverka människors syn och attityder”. Är det ingen som ser hur tokigt detta är?

(Se gärna artikeln Den trolösa anpassligheten som tidigare även publicerats i Världen idag)

Ja, stenen är i rullning sedan länge!

Frågan om dödshjälp – aktiv eller inte, i livets början eller slutskede – är så genomgripande. Den är ett yttersta vittne om vilken människosyn man omfattar. Antingen är livet okränkbart och heligt, eller något individen själv råder över och som kan väljas bort i likhet med annat i ett valfrihetssamhälle.

Samtidigt som eutanasi diskuteras men tyvärr också görs laglig i olika länder i Europa, har Europarådet antagit en resolution som vittnar om en bred förståelse för det orimliga i att släcka mänskligt liv:

”Eutanasi, i betydelsen att avsiktligt döda, genom handling eller underlåten handling, en avhängig människa till hans eller hennes påstådda nytta, måste alltid vara förbjudet”. Det är ordalydelsen i den resolution (1859, 2012) som antogs av Europarådets parlament (PACE), som består av parlamentariker från alla 47 medlemsländer.

Resolutionen är inte bindande för medlemsländerna men utgör en god grund att stå på, i ett världsligt perspektiv, i det motstånd som nu måste till för att hålla ondskan stången. Stenen får inte rulla vidare och ödelägga mer av de goda värden som ligger till grund för Europas civilisation.

Inre motståndskraft

När jag ställer mig frågan hur det är möjligt att värja sig mot det som nu utspelar sig och vad jag kan göra för att vara del i motståndet, är Europarådets resolution en god början i det yttre motståndet. Samtidigt är det nödvändigt att bygga upp inre motståndskraft. Det för att inte själv falla den dag det eventuellt öppnas upp för medicinsk ättestupa i fler länder.

Ett delsvar på frågan, hur vi i vår civiliserade kultur ens kan tänka tanken att inom ramen för vården släcka liv, levererar Staffan Danielsson själv i en intervju i tidningen Världen idag:

– ”Jag är själv kristen, men rätten till en värdig död bryter inte på något vis mot min kristna tro.”

Min kristna tro. Min! Det enda som kan rädda detta och bygga upp en inre motståndskraft är att lämna min och i stället vända om till vår. Ty vår Kristna tro lämnar inga öppningar för att med berått mod släcka mänskligt liv. Inte ens om det, vilket hävdas, sker av barmhärtighet.

Franciskus Urban

 

6 kommentarer på “”Dödshjälp”. Ser du inte det tokiga?!”

 1. När jag läser det Du skriver tänker jag att Du missat det väsentliga.

  Det handlar inte om att ”döda genom handling eller underlåten handling”. Det handlar om att en egen självständig och juridiskt rättskapabel individ själv får bestämma när hens dödliga sjukdom och lidande nått gränsen för vad hen som människa orkar bära. Skälet till detta önskemål är den smärta som över tid blivit alltmer outhärdlig och kommer att förvandla hens sista veckor/månader till en omänsklig tortyr.

  Det är för mig fullkomligt ofattbart hur Du kan kalla en viljeinriktning som lett till beslutet att skriva ett så kallat livstestamente för ondska. Det handlar tvärtom om respekt för en människas rätt till självbestämmande över sin egen kropp. Det handlar om kärlek till det liv man haft men som närmar sig ett outhärdligt slut.

  Gilla

  1. Om man utgår från att livet är en ägodel och att människan har oinskränkt makt över den, så blir ditt resonemang begripligt. Men vi delar inte den utgångspunkten. Min utgångspunkt är att livet är givet av Gud för människan att förvalta. Jag är, därmed, förvaltare av mitt liv. Inte ägare.

   Det förändrar dock inte det lidande man till följd av exempelvis sjukdom kan uppleva. Men det ger en annan förståelse för att människans värdighet inte upphör i samband med sjukdom eller hög ålder. Som kristen är det också min utgångspunkt att livet inte tar slut i samband med den sista utandningen. Det är det väsentliga.

   Gilla

 2. Har Desmond Tutu, tidigare ärkebiskop, som tagit ställning för dödshjälp tolkat eller missförstått det som du beskriver som vår kristna tro? Eller har han en annan tro eller bara fel?

  Gilla

  1. Kristen lära och etik utgår ifrån respekten för det av Gud givna livet. Varken i ortodox lära och tradition eller i den (romersk) katolska katekesen finns stöd för eutanasi – det som med modernt språkbruk till och med kommit att kallas för ”en värdig död” i avdramatiserande syfte.

   Inte heller Svenska kyrkan har någon annan hållning: http://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkan-oenig-med-forre-biskopen-om-dodshjalp/Bbbpbc!2kUR156FvxhRELAX8pwDtw/

   Beträffande den anglikanske biskop Desmond Tutu, vars samfund inte heller accepterar autanasi: Skulle det kunna vara så att det är media som har feltolkat eller missförstått honom?
   http://www.news24.com/SouthAfrica/News/assisted-suicide-a-dangerous-conversation-hpca-on-tutu-20161010

   Gilla

   1. Det är högst rimligt att du får göra en tolkning av vad din tro och religion innebär för dig och de som frivilligt håller med dig. Jag finner inget uttryckligt förbud kring frågan och tolkar det därför annorlunda. Och jag hoppas vi kan vara överens om att tro är en privatsak. Att därför påtvinga andra tex icke troende eller av andra religioner dina egna tolkningar kan ju knappast anses vara etiskt eller moraliskt riktigt det heller.

    Som svar på din fråga. Jag tror inte det föreligger någon missuppfattning eller feltolkning i vad Desmond Tutu anser i frågan om dödshjälp. Det är tydliga citat och referat. Däremot så kan den som vill alltid tolka det som inte sägs eller står och varför det inte står osv men den tolkningen blir ju inte universell för det. Snarare än egen åsikt.

    Det är också viktigt att särskilja på frivillig dödshjälp, självvald död. och eutanasi. Att använda ordet eutanasi om övriga former av dödshjälp som om det vore samma sak blir klart vilseledande och öppnar upp för missförstånd om vad som avses.

    Gilla

    1. Det är frivilligt att läsa det som skrivs på Gammalkatolsk idédebatt. Ingen tvingar dig eller någon annan. Vi som skriver här tar oss däremot vår självklara rätt att uttrycka såväl kyrkans ståndpunkt i en rad frågor som egna uppfattningar.

     Att vi ger dig och andra möjligheten att komma till tals genom att kommentera det som här skrivs, är ett uttryck för öppenhet. Samtalet, där olika synpunkter kommer fram, öppnar för andra att också kunna ta ställning. Dina kommentarer gagnar alltså det vi säger oss vilja uppnå. Det är däremot ingen självklar rättighet att få kommentera det som skrivs på Gammalkatolsk idédebatt.

     Det är inte MIN tolkning av den kristna läran. Det är inte MIN tro. Det är kyrkans uttalade mening i frågan om aktiv dödshjälp, läkarassisterat självmord eller hur vi nu väljer att benämna det. Det är kyrkans lära och det är bara att läsa innantill i de många ställen i tradition, skrift och katekeser för att se att det, faktiskt, finns uttryckliga förbund baserade i respekten för det av Gud givna livet; det liv vi inte själva äger men har uppdraget att förvalta.

     Nej, vi är inte heller överens om att tro skulle vara en privatsak. Kristen tro kan inte vara en privatsak. Det är inte min (egna) tro – det är vår tro. Sedan är det upp till dig, mig och andra att se bortom den egna viljan och ta till sig det gemensamma och genom årtusendena vidareförda och kärleksfulla budskapet om att döden är besegrad. Och det är frivilligt.

     Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s