Lutande tornet i PISA

Idag presenterades resultatet i PISA-undersökningen 2015 vid en presskonferens på Skolverket som direktsändes av SVT. Den senaste, som kom 2013, skakade om inte bara den svenska skolan men hela landet och självbilden som en kunskapsnation.

Här på Gammalkatolsk idédebatt har vi tidigare skrivit om vikten av att läsa skriven text. Ett av ämnesområdena i PISA-undersökningen är just läsförståelse. Generaldirektören för Skolverket, Mikael Halápi, sade i sin inledning under presskonferensen att:

-”Läsförståelse är helt centralt för all annan inlärning i skolan”

Årets undersökning, som alltså presenterades idag, pekar på att trenden har vänt för Sverige. Detta är glädjande och bakom resultatet ligger med all säkerhet stora ansträngningar och ett väl utfört arbete av lärare, elever och skolledare.

Samtidigt skall vi ha i åtanke att kunskap inte går att jämföra med så mycket annat. Kunskap är inte en vara eller produkt som går att beställa eller plocka från butikshyllan. Och betalar, det gör man med tid och egna ansträngningar. Grunden för kunskapers förvärvande är intresse för och viljan att lära sig, något som också gäller på kyrkans område.

Även om glädjen idag är stor och styrande politiker säkert kommer att ta åt sig del av äran, måste frågan ställas: Är allt bra nu? Och det är här som glädjen grumlas något för det är, trots förbättringen, inte bra.

Förbättringen avseende läsförståelse är i årets undersökning 17 poäng på en skala där elevernas resultat i snitt är 500 poäng. Den relativa förbättringen förklaras dessutom med att OECD-genomsnittet samtidigt har sjunkit på alla områden.

Bland det som måste oroa är att inom alla de områden som mäts i undersökningen är det runt 20 procent av 15-åringarna som inte når upp till den basnivå som OECD har identifierad som nödvändig för att klara sig i samhället.

Likaså har skillnaderna inom åldersgruppen blivit större. Kunskapsspridningen ökar mellan dem som presterar bäst respektive sämst. Denna skillnad märks dels i årets mätning där man särskilt tittar på naturvetenskapliga ämnen och då jämför med undersökningen 2006. Samma mönster framgår i tidigare mätningar där läsförståelse var huvudområde.

Så att konstatera att tornet ännu lutar är därför ingen överdrift. Alla som önskar sina medmänniskor möjligheten att växa och utvecklas borde ta läsförståelse på största allvar. Detta är en av de enskilt viktigaste färdigheterna när det handlar om exempelvis delaktighet i samhället och för att kunna tillägna sig annan kunskap. Få saker har sådan effekt som just läsförståelse.

Skolverket presenterar PISA-undersökningen på sin webbplats

Fakta (Wikipedia):
Pisa (Programme for International Student Assessment) är en kunskapsutvärdering, som går ut på att utvärdera hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut skolan. Projektet drivs av OECD, och utvärderingen sker främst genom prov inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Pisa genomförs var tredje år, och år 2006 deltog 57 länder i projektet. Projektets mål är att testa och utvärdera skolbarns prestationer runtomkring i världen, för att kunna åstadkomma bättre pedagogiska metoder och bättre resultat

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s