Över 5000 lagligt dödade på ett år

Ikväll (15 december) kommer Sveriges television ägna programmet Opinion Live en hel rad intressanta och högaktuella teman, flera med den gemensamma nämnaren etik. Vad som skall avhandlas är situationen i Aleppo men också begreppet godhet i förhållande till tiggare samt den i mångas ögon anstötliga samvetsfriheten.

Ämnet samvetsfrihet är aktuellt i den offentliga debatten och väcker starka reaktioner. Bland annat för att det påstås att samvetsfrihet strider mot såväl förnuft som människans frihet, något som är djupt missvisande. Tvärt om så är samvetsfriheten nödvändig och en princip som är viktig att stå upp för. Inte minst för att behålla värdigheten och vårda principen om livets okränkbarhet i samhällets många sektorer och livets olika skeden.

Tidigare har det här på Gammalkatolsk idédebatt publicerats artiklar om samvetsfrihet (”Blott Sverige krusa för etik som inte bär” samt ”Mera samvetsfrihet”) och jag vill här fortsätta resonemanget och vidga horisonten genom att flytta fokus från barnmorskans domäner till bland annat läkarens. Förhoppningen är att lyckas peka på principerna i stället för den känslostyrda politiken.

Var står du?

Skulle du mena att det är varje enskild människas rätt att, utan medicinska skäl, kräva förskrivning av narkotiska preparat av en läkare? Eller skulle det anses mer korrekt att läkaren säger nej till en sådan begäran utifrån en bedömning att preparaten är skadliga och vanebildande? De flesta skulle nog hålla med om att det senare är en sundare hållning, såväl etiskt som medicinskt, trots att det går emot patientens vilja och önskan.

Beslutet att inte förskriva narkotiska preparat utan medicinska skäl bottnar högst sannolikt i den etiska kod varje läkare har att förhålla sig till och som säger att läkarens roll är att skydda sina patienter samt rädda och upprätthålla liv.

Vidare: Vad skulle du säga om en så grotesk tanke att någon kommer till en vårdinrättning och kräver av jourhavande kirurg att, helt utan annan anledning än personlig önskan, amputera dennes ben? Även om motivet skulle vara att den sökande inte har behov av sina ben, hade du sannolikt tyckt det vore acceptabelt att kirurgen, hänvisande till samvetsfrihet, vägrar utföra ingreppet utifrån etiska principer. Detta trots att de går emot en uttryckt vilja och önskan.

Tänk nu om läkaren och kirurgen skulle bli av med sina anställningar på grund av att de nekar de sökandes vilja och önskan. Trots att de upprätthåller medicinsk etik och hävdar samvetsfrihet med stöd i internationella konventioner och inhemsk lag. Trots att de utgår från att skydda sina patienter.

Det kan tyckas vara två överdrivna exempel, men det som här är viktigt är principen. Principen! En princip är något som alltid är giltigt trots enskilda önskemål, lokala eller andra omständigheter. Ungefär som begreppet demokrati – något som, i principens namn, sägs gälla alla i ett givet samhälle.

Var befinner sig samhället?

Begreppet samvetsfrihet diskuteras för närvarande flitigt. Inte minst i samband med barnmorskors yrkesutövning. Jag har tidigare, i detta sammanhang, tagit läkarassisterat självmord (aktiv dödshjälp) som exempel och jämfört det som framförs som krav, att alla barnmorskor skall tvingas medverka vid abort, med att tvinga alla läkare att medverka till utsläckande av liv. Den jämförelsen har av somliga avfärdats som osannolik och så långt från verkligheten att det problemet aldrig kommer att aktualiseras. Men nu skall du höra!

I Kanada pågår just nu, sedan landet tidigare i år legaliserade läkarassisterade självmord, just den debatten. Och faktum är att det inte bara är en debatt; det händer i själva verket på riktigt. Sedan juni månad har över 200 läkarassisterade självmord genomförts bara i Kanada och nu hotas läkare med uppsägning om de inte accepterar att utföra eller medverka till aktiv dödshjälp.

I Holland togs förra året över 5500 liv aktivt inom ramen för det i lag understödda programmet för eutanasi (läkarassisterade självmord) och i Daily Mail rapporteras om hur drogberoende och psykiskt sjuka ser detta som enda utväg. Tidningen rapporterar vidare att den holländska lagstiftningen numera även omfattar människor som är ”socialt isolerade och ensamma”.

Också i vårt land lever många i ensamhet. Fler och fler lider av social isolering. Det sluttande planet är enligt somliga ett tramsargument, men den outhärdliga tanken slår mig: när blir dödshjälp en accepterad form av äldrevård i vårt land?

(Holländska Patients Rights Council har en sammanställning av ytterligare fakta och länkar om effekterna av eutanasi och läkarassisterade självmord här.)

Hög tid att sätta ner fötterna!

Detta handlar om värderingar och kan inte avfärdas så enkelt som att hävda individens självbestämmande och vilja. Det är fråga om principer som rör hela samhället. Samvetsfriheten är inskriven i internationella konventioner. Den är också en princip. Om vi sedan grundar ett ställningstagande på ”bara” etiska principer eller hävdar en kristen dygdetik är mindre viktigt. Men säkert är att samvetsgranna läkare och barnmorskor, precis som journalister och poliser, är något fundamentalt för en värdig utveckling i samhället.

Det skall bli mycket intressant att se kvällens avsnitt av Opinion Live. Inte minst doktorn i etik, Ann Heberlein, som skall medverka, har gjort sig känd för att hävda principer och för att argumentera principiellt och sammanhängande. Frågan är hur det tas emot och om programledaren har förstånd att låta henne och förespråkaren för samvetsfrihet tala till punkt, eller om känslorna på nytt tillåts styra.

Franciskus Urban

 

2 kommentarer på “Över 5000 lagligt dödade på ett år”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s