Samvete inget nytt påfund

I den debatt som nu förs utifrån barnmorskors samvete ges ibland intrycket av att vi skall tro att samvetsfrihet är något nytt; ett begrepp som konstruerats i syfte att maskera abortmotstånd. Inget kunde vara mer fel! Samvetsfrihet är en djupt liggande förutsättning för ett samhälle och en rättsstat. Samvetsfriheten är dessutom inskriven i svensk lag.

Här på Gammalkatolsk idédebatt har det redan skrivits mycket om samvetsfrihet. Det har blivit ett hett ämne som många duckar för men här argumenteras för rätten till samvetsfrihet. Av den enkla anledningen att motsatsen: att inte ha rätt att följa sitt samvete vore omänskligt och följden blir att innebörden av att vara människa förminskas.

Lagen

Samvetsfriheten återfinns i regeringsformen (en av Sveriges grundlagar) från 1809: ”Konungen äger ingens samvete tvinga, eller tvinga låta.” Den var en självklarhet i förarbetena till den nu gällande abortlagen. Samvetsfriheten är dessutom en rättighet som garanteras i enlighet med Europakonventionen vilken är svensk lag sedan 1995. Samvetsfrihet är inget nytt påfund!

Konsekvenser

Abortfrågan har i sammanhanget blivit en symbol och barnmorskor har, som yrkesgrupp, blivit politiskt slagträ. Detta är på ett vis märkligt eftersom det inte är barnmorskor som utför aborter men tydligast hävdar sin rätt till samvetsfrihet. Denna samvetsfrihet är, utöver att vara lagstadgad, inskriven i deras yrkesetiska kod. Precis som den är för journalister.

Men det är inte bara i frågor som rör livets början vi måste föra ett etiskt samtal. Hela livet är fyllt av situationer där samvetet kommer att aktiveras. Ett exempel, som också rör hälso- och sjukvården, är livets slutskede och frågan om läkarassisterat självmord (”eutanasi”). Motsvarande debatt, där ”rättigheter” ställs mot samvetsfrihet, pågår i exempelvis Kanada där läkare som inte vill utföra eller medverka till att släcka liv hotas med uppsägning.

I Holland, där läkarassisterad död är lagligt sedan många år har lagen nu utökats att omfatta även ”socialt utsatta och isolerade personer” – alltså inte enbart ohjälpligt sjuka och lidande individer. Väl värt att tänka på är – även om tanken är outhärdlig – att vi också i Sverige har en stor grupp människor som i många fall är socialt isolerade, nämligen våra äldre. Vem kommer att våga eller orka förhindra att också de får hjälp att inte ligga till last…

Läs mer om de över 5000 lagligt dödade förra året i Holland här.

Christian Concern rapporterar i veckan om ”att en holländsk läkare som avlivade [!] en patient mot hennes vilja inte bröt mot lagen. Detta fastslogs av en kommitté som menade att läkaren hade ’handlat i god tro’ trots att patienten, som var dement, kämpade emot när läkaren satte det intravenösa droppet.”

Läs hela artikeln här.

Att vi aktivt diskuterar etiska aspekter av livet är en förutsättning för framtiden. Svaren på många av dagens heta frågor finns här. Men om detta må vi inte enbart tala – det krävs även handling. Det kommer att kräfvas mycket mod att orka stå emot.

Jag uppmanar dig att stå med mig!

Franciskus Urban
franciskus.urban@nordisk-katolsk.se

Visa ditt stöd och engagemang:

  • Dela denna artikeln i sociala medier
  • Besök och gilla Gammalkatolsk idédebattFacebook
  • Våga följa ditt samvete!

 

Gammalkatolsk idédebatt drivs ideellt. Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Vi välkomnar att artiklar citeras och delas och uppskattar då källa och författare anges. Du kan dela artiklar direkt från denna sida eller via Facebook. Vi tar också tacksamt emot stöd för att kunna utveckla publikationen.

https://www.facebook.com/gammalkatolsk/
Twitter: @gammalkatolsk

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s