Glöm inte den odelade kyrkan i en nordisk allians!

Välj nordiska alliansen i samband med att Storbritannien nu på onsdag skickar in sin begäran om att lämna EU (”Brexit”). Det är P M Nilsson som i Dagens Industri (2017-03-26) anför den månghundraåriga drömmen och menar att ”[de] alla har kristna kors i sina flaggor”. Men också i en nordisk allians behöver medborgarna en kyrka som står på stadig apostolisk grund.

Kristnandet av Sverige och de nordiska länderna

Kristna influenser nådde det nordiska området redan under den romerska järnåldern och folkvandringstiden (300-500 e.Kr.) genom kontakter och handel med det romerska imperiet. Det var dock först i och med slutet av järnåldern, det man vanligtvis kallar vikingatiden, som den kristna missionen i Norden tog fart. I sinom tid fick kyrkans mission genomslag i full kraft i Norden och under 1000-talet brukar man anse att Norden blev kristnat.

Länktips: Kulturarv Västmanland om religion på medeltiden och tidskriften Populärhistoria om när Sverige blev kristet.

Influenserna kom från olika håll. England har satt stor prägel på kristendomen i Norge. Man pratar inte sällan om den keltiska spiritualiteten. Danmark nåddes till stor del från Tyskland, liksom Sverige. Men även kontakter med det bysantinska gav tidigt influenser. Finland är, även efter reformationen, till del ortodoxt.

Väl värt att notera är att då Norden kristnades fanns inga organisatoriska benämningar som ”ortodoxa kyrkor” eller ”romersk-katolska kyrkan”. Än mindre någon luthersk eller protestantisk kyrka. Den kyrka som nådde oss var den enda; den ortodoxa och katolska kyrkan.

En nordisk allians – vägen vidare?

Norden by Malene Thyssen WikimediaNär nu P M Nilsson i samband med Storbritanniens begäran om utträde ur EU prövar alternativa vägar för Danmark, Finland, Norge och Sverige menar han att ”[e]tt alternativ som därför ligger nära till hands, men som kräver mycket politiskt fotarbete, är att skapa en nordisk allians inom det europeiska systemet. Den drömmen har kommit och gått i många hundra år, men är lika giltig fortfarande.”

Nilsson trycker på att det finns många likheter och att vi till skillnad från övriga Europa har växande befolkningar: ”Enligt FN:s prognos fram till 2030 kommer de nordiska folken att växa med 20 procent. Övriga EU står still. Tyskland minskar. De nordiska länderna har också starkt växande ekonomier. I europeiska mått mätt är Finland, Sverige, Norge och Danmark tillväxtländer. Enligt IMF växer den nordiska ekonomin mest i Europa fram 2020.”

Och så har ”alla kristna kors i sina flaggor”, något som vittnar om ett likaledes delat arv. Länderna brottas också nu, femhundra år efter den lutherska reformationen och införandet av protestantismen, med sviktande medlemskader och urvattnade läror i de tidigare statskyrkorna. Också sönderfallet av det som byggde är en delad erfarenhet.

När den Europeiska unionen skakas av utträden och osäker grund finns lärdomar att dra. Om man på allvar menar något med inrättandet av en nordisk allians bör inte bara ekonomiska och demografiska parametrar tas i beaktande. Kulturen är i sammanhanget nödvändig och det kristna arvet i synnerhet. Detta har förbisetts i byggandet av EU och i dess utvidgning. Då Romfördraget skrevs under för i dagarna sextio år sedan var det måhända en självklarhet. Men idag är det ingen som vågar erkänna att den kristna kyrkan utgör ett sammanhållande kitt – än mindre sätta ner fötterna och låta det blir verklighet.

Därför bör stor del i det fotarbete som Nilsson skriver om utgöras av alliansarbete på många plan. Inte minst i renoveringen av det kristna livet och i förståelsen för den odelade kyrka som en gång nådde oss här uppe. Och detta är något som redan (de facto!) sker inom Nordisk-katolska kyrkan: bäraren av det gammalkatolska (västligt ortodoxa) arvet.

En uppmaning är på sin plats: Gör inte om samma misstag igen! Ha modet att erkänna och dra fördelarna av anledningen till att vi alla har det kristna korset i våra flaggor.

Franciskus Urban

Här på Gammalkatolsk idédebatt finns länkar till Nordisk-katolska kyrkans församlingar i Norden. Med ett klick kan du även finna församlingar, missioner och kloster i Tyskland, England, Frankrike, Italien och Ungern. Se vidare i huvudmenyn. 

Photo: ”Norden” by Malene Thyssen (Wikimedia)

2 kommentarer på “Glöm inte den odelade kyrkan i en nordisk allians!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s