Forskning om mindfulness vinklad

I en tvärvetenskaplig forskningsartikel redovisas att tidigare gjord forskning om mindfulness kan vara vinklad i syfte att förmedla en mer positiv bild och effekt av mindfulness. Detta resultat samt den påvisbara skevheten i forskningen är framtaget genom en metastudie genomförd av forskare inom en mängd områden, bland annat psykologi, arbetsmedicin, medicin, matematik och statistik.

I studien (”Reporting of Positive Results in Randomized Controlled Trials of Mindfulness-Based Mental Health Interventions”) som publicerades 2016 framkommer bland annat att:

”en stor andel av studier av mindfulness-baserad terapi rapporterar statistiskt signifikanta resultat, även i sammanhang med mycket litet statistiskt underlag. Syftet med den föreliggande studien var att karakterisera rapporteringen av ”positiva” resultat i randomiserade kontroller av studier på mindfulness-baserad terapi. Vi utvärderade också för-registrerade studier om mindfulness-baserade terapier för att om möjligt finna indikationer på skevheter (’biases’) i rapporteringen samt granskade nyligen genomförda systematiska recensioner och meta-analyser för att avgöra huruvida skevheter i rapporteringen identifierats.”

mindfulness-731846_960_720Forskningsartikelns slutsats är att en överväldigande del av den forskning som gjorts och de studier som för-registrerats säger sig påvisa att mindfulness-baserad terapi är effektiv. Men att det framgår att detta är vinklade resultat syftande till att försköna bilden och effekterna av en verksamhet som blivit mycket populär på senare tid.

”108 (87%) av 124 publicerade studier rapporterade ≥1 positivt utfall i sammanfattningen och 109 (88%) drog slutsatsen att mindfulness-baserad terapi var effektiv, 1,6 gånger större än det förväntade antalet positiva försök baserat på effektstorlek d = 0,55 (förväntat antal positiva försök = 65,7). Av 21 registrerade studier var 13 (62%) opublicerade 30 månader efter avslutad studie. Inga registrerade studier specificerade ett enda primärt resultatmått med angiven tidpunkt för bedömningen. Ingen av 36 systematiska översikter och meta-analyser drog slutsatsen att effektberäkningar överskattats på grund av skevheter i rapporteringen.”

Frågan som kan ställas om samma förhållande kan gälla på andra områden? Har det gjorts liknande övergripande studier om effekter av exempelvis yoga eller andra terapeutiska trender med ekonomiska intressen?

Red.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s