Skulle du låta chipmärka dig? Tänk innan du glatt viftar med svansen!

Djurägare har länge låtit chipa sina hundar och katter. Anledningen är att kunna identifiera djuren, något de har svårt att själva göra. På chipet kan även lagras annan information så som försäkrings- och vaccinationsuppgifter. Gott så. Finns det anledning att, på motsvarande vis, märka människor?

Sveriges television skriver på sin sajt att ”på bara knappt ett år har antalet svenskar som bär omkring på mikrochip i handen tredubblats.” Och då kan frågan ställas om de tusentals individer det handlar om har svårigheter att på annat vis legitimera sig? Eller handlar det på nytt om att det skapas ett behov i en befolkning som generellt sett är mycket snabba och villiga att ta till sig innovationer och icketraditionella idéer?

Tekniken gör sedan, skriver SVT vidare, ”att information kan överföras mellan olika ytor, ungefär som ett passerkort, fast i handen. Tanken är att det ska underlätta för dig i vardagen och att du ska få en ’egen digital röst’.” (SVT, 2018-04-08)

Här finns en rad frågor som på allvar måste beaktas. Dels de etiska men även det faktum att det är någon som har intressen i (och tjänar pengar på) att beredvilliga individer glatt låter sig märkas. Dessutom bör formuleringen ”en egen digital röst” problematiseras: Måste en rättighet villkoras? Vad händer den som inte vill låta sig märkas? Äger man då ingen egen röst?

Ytterligare en aspekt är den referens som görs till Bibeln och Uppenbarelseboken (Johannes uppenbarelse) som är en apokalyptisk text. Det är den text som innehåller det för många kända talet 666. Men här gäller det att se upp! Johannes uppenbarelse måste läsas med stor kunskap och vi skall inte nödvändigtvis sätta likhetstecken mellan märket och märkningen.

Vad står att läsa i Uppenbarelseboken? Citatet är, för enkelhetens skull, hämtad ur Bibel 2000:

Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts. Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.” (Upp 13:11-18)

Talet 666 skall förstås som ’ofullkomlighetens tal’ och i relation till talet 7 som står för det fullkomliga. En sexa är inte en sjua. Två sexor efter varandra blir inte heller sju. Inte ens genom att lägga till ytterligare en sexa kommer det människan gör i närheten av fullkomlighet. Det är ett fåfängt försök att lura sig själv (och andra) att det som är fullkomligt (det vill säga Gud) inte behövs och att vi (också med lite hjälp av odjuret) kan uppnå det på egen hand.

Märket på höger hand eller på pannan, som det skrivs, innebär inte nödvändigtvis att det står 666 på huden. Märket behöver inte vara något synligt alls, utan handlar snarare om att den människa som genom handling (handen) eller i tanken (pannan) inte låter sig styras av ofullkomlighet (odjuret) exkluderas från att kunna delta i samhälls- eller affärslivet. Eller omvänt: den som håller sig till det fullkomliga har inte märket och blir därför utestängd från att kunna interagera med den affärsdrivna omgivningen.

Mot den bakgrunden skulle man kunna se chipmärkning av människor. Och kanske skulle det i en inte allt för avlägsen framtid kunna bli omöjligt att ta sig fram och införskaffa livsnödvändigheter utan detta inopererade ship. Se bara hur svårt det är att försöka använda riktiga pengar!

Franciskus Urban

(Foto: Wikimedia Commons)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s