”Ukraina, Ekumeniska Patriarkatet och »post-truth«”

”Men vi, som kristna, vet att det inte finns någon »post-truth«, bara helt enkel osanning. Vi vet också att osanningen inte skall bestå, den kommer att besegras.”

Detta är en kort, sammanfattande återgivning av en artikel i ”The Wheel” (2018-11-20) vilken ger en dimension till situationen i Ukraina samt det som kommit att kallas »schismen mellan Moskva och Konstantinopel« som inte ofta uppmärksammas i medier. Det är också bakgrunden till publiceringen här på GiD.

Artikeln återfinns i sin helhet här:
The Wheel: ”Ukraine, the Ecumenical Patriarchate, and Post-truth

“But we, as Christians, know that there is no post-truth, but simply plain falsehood. We also know that falsehood will not prevail, it will be vanquished.”

Detta skriver Arkimandrit Dr. Cyril Hovorun i en kommentar till tidningen ”The Wheel” (2018-11-20) angående den kyrkliga situationen i Ukraina där han går bortom politiken och kyrkojuridiken för att i stället se till det pastorala; omsorgen om de troende, ortodoxa människorna i landet.

Situationen i Ukraina – som efter annekteringen av Krim 2014 förvärrades – resulterade i ett akut pastoralt problem. Men varken Patriarken av Moskva eller Metropolit Onufry av Kiev tog sig an detta rop på hjälp. Däremot lystrade den ekumeniske Patriarken av Konstantinopel och agerade som den gode fadern i liknelsen om den förlorade sonen. Men reaktionerna från den äldre brodern, menar Arkimandrit Cyril, var brutala: i stället för att visa förståelse och tacksamhet började det mer seniora syskonet bete sig föraktfullt och hotfullt, med en retorik som varken var kristlig eller human.

“The resulting pastoral problem cried out to be solved. Neither the Patriarch of Moscow nor Metropolitan Onufry of Kiev heeded this cry. However, Patriarch Bartholomew did hear it. He behaved like the good father in the story of the Prodigal Son. And in this case, too, the reaction of the older son was brutal. Instead of showing understanding and gratitude, the more senior sibling began to issue insults and threats. Indeed, the rhetoric from that quarter has been neither Christian nor humane.”

Läs mer:Om sanningen (måste vi tala)”, GiD 2017-02-19

Grundproblemet, enligt Arkimandrit Cyril, är ”att ett sjukdomstillstånd som länge påverkat den Ukrainska kyrkan hade blivit kroniskt. Det är förmodligen det som bäst beskriver bakgrunden till den ekumeniske patriarkens historiska beslut att ta ansvar för andliga angelägenheter i Ukraina. Miljoner troende har i årtionden befunnit sig utanför den eukaristiska gemenskapen med den Ortodoxa Kyrkan och i ett tillstånd av schism. Vi talar här inte om ett förlorat får utan en hel flock.”

”A sickness which long afflicted the Ukrainian church had become chronic. That is probably the best way to describe the background to the Ecumenical Patriarch’s historic decision to take responsibility for spiritual affairs in Ukraine.
Millions of faithful have remained outside the Eucharistic communion with the world Orthodoxy and in a state of schism for decades. We are not talking about one lost sheep but an entire flock.”

Om Dr. Cyril Hovorun:
Arkimandrit Cyril är högt akademiskt meriterad. Bland annat som expert och medarbetare i Encyclopedia Britannica. Han är även knuten till Sankt Ignatios andliga akademi i Sverige.

“The Very Reverend Dr. Cyril Hovorun is Expert and Contributor at Encyclopedia Britannica, Associate Dean of St. Ignatios Theological Academy (Sweden), Director of Research at the Institute of Theological Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine), and Acting Director of the Huffington Ecumenical Institute at Loyola Marymount University (USA). From 2007 to 2009, he chaired the Department of External Relations of the Ukrainian Orthodox Church. From 2009 to 2011, he was the first Deputy Chairman of the Educational Committee of the Russian Orthodox Church.”

Red.

Vinjettbild: Patriark Bartholomeus av Konstantinopel. Tillgänglig under ‘Creative Commons, Wikipedia. Erkännande: ‘Ohrid Archbishopric’

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s