Ett tredje kön? Verkligheten förändras inte av känslor och lagar.

Man kan varken tycka eller lagstifta bort verkligheten. Men väl trolla med hur människor tänker om och uppfattar den. Nyligen skrev förbundsordföranden för RFSL, Sandra Ehne, i Dagens samhälle att ”Vi behöver en föräldrabalk som fullt ut tar hänsyn till att män kan föda barn, kvinnor kan ge upphov till spermier”.

Så, igår, kunde man läsa bland annat i Dagens Nyheter, att Socialstyrelsen öppnar för ett tredje kön:

”Socialstyrelsen öppnar nu för ett tredje juridiskt kön i officiell statistik. Frågan har länge varit omdebatterad.
– Alla känner inte igen sig i den binära uppdelningen man/kvinna, säger Lars Grönvik till Nyhetsbyrån Siren.” (DN, 2019-03-24)

”Myndigheterna bör gemensamt se över definitionen av kön, och den binära könsuppdelningen, i statistiken. Det tycker Socialstyrelsen, som nyligen lyft frågan till SCB.”

”– För att officiell statistik ska vara relevant för samhället är det viktigt att användarna av statistiken kan känna igen sig i den, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.”

”Till SVT säger han att man vill väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande.
– Det viktigaste är att få en diskussion om vad vi kan göra för att statistiken ska vara relevant. Kan vi göra något utan lagändringar? Eller bör vi gemensamt verka för att det ska bli en förändring?”

Vad som sägs är att om någon inte känner igen sig i verkligheten så skall definitionen ändras. För det är enbart det som sker: Definitionen ändras. Med språket som maktmedel tvingas intet ont anande medborgare in i ytterligare förvirring. Men det påverkar vare sig biologi eller naturlagar.

Detta kommer så klart att få vidare konsekvenser utöver att medborgarna luras att tro sådant som inte är sant. Polis och domstolar – som har att tillämpa lagstiftningen – kan komma att gripa, lagföra och döma i enlighet med sådant som inte har något med verklighet och sanning att göra. Ett exempel på sådana konsekvenser (i ett närbesläktat ämne) är hur föräldrar till en 14-åring i Kanada som motsatt sig att barnet genomgår behandling i syfte att byta kön i domstol förlorat sin rätt till inflytande. (https://www.nationalreview.com/corner/canadian-judge-strips-transgender-childs-parents-of-rights/)

Hur många rör det sig då om som själva skulle dra nytta av över att ett tredje juridiskt kön införs i Sverige? Även om det inte handlar om så många individer så är frågan om numerär av näst intill ingen betydelse. Det handlar i grunden om ett ifrågasättande av normer och maktkoncentration.

Ivar Arpi skriver i en ledare i SvD: ”’Normalt’ är det som majoriteten kallar sitt eget beteende, och har ingen relation till en objektiv verklighet. Därför har begreppet CIS-person införts – vilket betyder att ens biologiska kön överensstämmer med ens juridiska, sociala och upplevda – så att majoriteten inte ska tro att den är neutral eller normal. Att det för runt 99 procent av befolkningen förhåller sig på det sättet är oväsentligt för normkritikens förespråkare. I offentliga utredningar och rapporter får man lära sig om ’tvåkönsnormen’ som något ’begränsande och uteslutande’. Alla människor bör få sin könsidentitet ifrågasatt, inte bara den lilla grupp som inte känner sig hemma i sitt biologiska kön, annars vidmakthålls tvåkönsnormen, tycks man mena.”

Lars Grönvik på Socialstyrelsen ställer frågan om vi inte gemensamt bör verka för en förändring. Det argumentet går också att vända på. Jag menar att det är hög tid att vi gemensamt verkar för att se till att det inte sker utan i stället återtar den oss givna verkligheten – såväl begreppsligt som biologiskt, fysiskt och förnuftsmässigt.

Det får vara färdigexperimenterat nu!

Franciskus Urban

 

(Bild: ”An unidentified person holds a sign that reads, ‘Gender is like that old jumper from my cousin: It was given to me and it doesn’t fit,’ at a rally for transgender rights.” by Ted Eytan from Washington, DC, USA. Licence under Wikipedia, Creative Commons)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s