Isolering till tystnad

Den senaste artikeln här på GiD handlade om konflikten mellan ett kristet liv och individualismen som del i vår tids ideologiska system; hur människor och då inte minst troende människor, isoleras i det att tro anses höra hemma i en strikt privat sfär:

”Människor vars tro, tankar och berättelser isoleras, fylls snart med annat att tro och tradera (jfr ’värdegrund’). […] Isoleringen skapar en mångfald av motstridiga berättelser och i kombination med att vi också fått lära oss att det inte finns någon objektiv sanning, kommer varje individuell berättelse att äga samma giltighet. Detta bygger inte ett samhälle: det skapar en mångfald av samhällen inom nationens juridiska gränser.”

Att då läsa annat än svenska medier och texter är en befrielse. Exempelvis Rod Dreher på The American Conservative, som igår hade en liknande tematik då han skrev om den fria världens demokratier som varande allt mer totalitära. Och detta med isolering berör långt fler än kristna: Allt isoleras som motsätter sig den nya tidens ideologi. Eller, som Dreher är inne på – allt som står i opposition till det totalitära.

Bland annat citerar Dreher den tjeckiske dissidenten Vaclav Benda som i en essä från 80-talet kritiserade den kommunistiska regimen. Och vi kan, liksom Dreher, se likheter med utvecklingen och maktideologin här hemma i Sverige: Benda skriver:

”This decisive modus operandi of Czechoslovak totalitarianism is the atomization of society, the mutual isolation of individuals and the destruction of all bonds and facts which might overcome the isolation and manipulability of the individuals, which might enable them to relate to some sort of higher whole and meaning and thus determine their behaviour in spheres beyond pure self-preservation and selfishness.

Hand in hand and in simple logical connection with the destruction of all social bonds is also the denial of any sort of truth which would be just somewhat impersonal and beyond current practical utility (not long ago I was shocked by young students’ simple unfamiliarity with orthodox Marxist terminology—even in their own schools they no longer try to pretend they are presenting some truths), the collapse and reduction of all values to nothing, the denial of any sort of order, morality and responsibility and eventually the particular perversion of freedom (that supreme gift of God), which is tolerated or even preferred only as mere license and arbitrariness.” (Ur The Long Night of the Watchman: Essays by Vaclav Bende 1977-1989)

Läs Drehers text här: “The Totalitarian ’They’”

Ytterligare ett textexempel är Damon Linker som på The Week, skriver att:
”[…] the Left is racing as far and as fast as it can to total atomization, and to unwittingly destroying any natural connections between individuals, and between individuals and objective reality. In Orwell’s 1984, the State sought to conquer Winston Smith’s mind by making him believe that all truth derived from what the Party said — and the Party decreed that all reality was in the mind. If the Party said that 2 + 2 = 5, then that was true. The Party, through its artificial language Newspeak, sought to change the way people talked so as to limit, even eliminate, the ability to think contrarian thoughts. In the end, it would not be enough for the Party to terrorize all opposition to Big Brother into silent submission; the Party’s ultimate goal was to make all souls love Big Brother.” (“Liberals’ astonishingly radical shift on gender”, The Week, 12 juli 2019)

Ett synnerligen sinistert exempel på hur isoleringen av oliktänkande tar sig uttryck (som vi tidigare har skrivit om) är den elev som på en skola i Skottland blev avstängd efter att ha uttalat att det finns två biologiska kön, något som gick emot skolans värdegrund. Ett av lärarens argument var att ”eleven hade fått en möjlighet att vara tyst”.

“The teacher says he had given the student an ‘opportunity to keep quiet’, but the student had chosen to pursue the matter: there is just male and female, he insisted. The teacher then instructs the student: ‘Could you please keep that opinion to your own house.’”

Frågan som vi nu, var och en, måste ställa oss är om vi skall acceptera detta eller om vi skall bjuda motstånd? Detta kommer att bli en vattendelare framöver.

Franciskus Urban

Vinjettbild: Bjortvedt, ’Isoleringscell på Karlstens fästning’. Wikipedia Commons.

 

En kommentar på “Isolering till tystnad”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s