Kristne verdier og politiske merkesaker

Av: Roald Nikolai Flemestad. Valgkampen er igang og de ulike partier kappes om å fremstå for kristne velgere som det mest kristelige i forhold til de øvrige. Dette gjøres tilsynelatende i to skritt. Først fratas de andre kristennavnet, dernest gjør man gjeldende at eget partiprogram inneholder flere "kristne verdier" enn meningsmotstandernes "hykleriske" selvfremstilling (Vårt Land, … Fortsätt läsa Kristne verdier og politiske merkesaker

Pavedømmets paradoks

Av Biskop Roald Nikolai Flemestad: Reformasjonsjubiléet har de siste uker foranlediget en debatt i Vårt Land om Luthers person og Den romersk-katolske kirkes institusjonelle legitimitet. Da dette er viktige anliggender av almen interesse, ikke minst innenfor det ekumeniske arbeide, tillater jeg meg å bidra med noen kirkehistoriske kommentarer. Luthers nyanserte bilde av paven I Vårt … Fortsätt läsa Pavedømmets paradoks

Hva vil det si å være kirke?

Av biskop Roald Nikolai Flemestad Vår samtids utfordring Hva er det som foregår rundt oss? Ikke bare tømmes kirkene, men daglig hører vi om en eller annen kirkelig krise – hva enten teologisk eller økonomisk. For å få et perspektiv har man undertiden sammenlignet situasjonen med det som skjedde ved Romerrikets oppløsning. Til tross for … Fortsätt läsa Hva vil det si å være kirke?

Katolsk – vad betyder det?

Av Roald Nikolai Flemestad: Slik ordet «katolsk» ofte brukes i dagens kirkelige debatt, kan man ledes til å tro at uttrykket betegner Den romersk-katolske kirke i motsetning til luthersk eller ortodoks kirkeliv. Bruken av «katolsk» som konfesjonsbetegnelse er imidlertid noe nytt. De ortodokse og gammelkatolske kirkene har aldri oppgitt retten til å kalle seg katolsk. … Fortsätt läsa Katolsk – vad betyder det?

Fremtidens kirkeliv og det økumeniske imperativ

Av Roald N. Flemestad Den nordisk-katolske kirke er fra ulikt hold blitt karakterisert som «sekterisk» på grunn av manglende størrelse. Dette er ellers en skjebne som også ble urkirken til del som i sin samtid ble omtalt som «nasaréer-sekten» (Ap gj 24:5). I kirkelig sammenheng blir imidlertid ordet ”sekterisk” vanligligvis ikke brukt kvantitativt, men som … Fortsätt läsa Fremtidens kirkeliv og det økumeniske imperativ

Hva er kultur og hva er kirkens kulturoppgave?

Av Roald N. Flemestad Siden 1870-tallet har kristendommen vært et stridsemne i norsk kulturdebatt. Etter første verdenskrig flammet Georg Brandes' radikale kristendomskritikk opp igjen, da ledende kulturpersonligheter angrep kirke og kristendom som fiender av fremskritt og frisinn.[1] Fra toneangivende kretser i norsk kristenliv ble kritikken møtt med en rungende avvisning av kulturlivet som «giftplanter med … Fortsätt läsa Hva er kultur og hva er kirkens kulturoppgave?

Katolicitet som utmaning

I tidskriften Signum skrev Per Beskow (2013:4) under rubriken "Hur många katolska kyrkor finns det". I artikeln nämndes bland annat Nordisk-katolska kyrkan. Här nedan publiceras det svar, av kyrkans biskop Roald Nikolai Flemestad, som aldrig publicerades i tidningen (Signum). Katolisitet som utfordring En kommentar til Per Beskow Av Roald N. Flemestad Sett fra Den nordisk-katolske … Fortsätt läsa Katolicitet som utmaning