Frimureriet – en uppföljning

Sedan artikeln ’Frimureriets illusoriska dragningskraft’ publicerades har det kommit en mängd meddelanden. Det har varit nyfikna frågor men framför allt kritiska reaktioner. Bara i något enstaka fall har det skett öppet på GIDs Facebooksida. De flesta därmed i sluten form som privata meddelanden. Detta kan ha att göra med, som en person uttrycker sig, principen … Fortsätt läsa Frimureriet – en uppföljning

Frimureriets illusoriska dragningskraft

Läs även del 2: Frimureriet - en uppföljning (Publicerad 2017-11-18) ”Frimureriet har i över 275 år varit en vital del av det svenska samhället. Med syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling, fortplantas orden från generation till generation.” Detta kan man läsa på den svenska frimurarordens hemsida, där det också hävdas att ”här finns … Fortsätt läsa Frimureriets illusoriska dragningskraft

Sekularismen, egot och pornografin (#MeToo)

Ett samhälle kastar ut moralen (den kristna etiken) och står sedan frågande inför att människor beter sig illa mot varandra. Kampanjen #MeToo har sköljt över oss sista tiden. Och kanske har några av de höga tonerna lagt sig så pass nu, att det kan vara läge att ge en annan ingång till det som kritiseras, … Fortsätt läsa Sekularismen, egot och pornografin (#MeToo)

Hög tid för ett vilse Europa att söka sig hemåt och bygga självförtroende.

“Jag är övertygad om att ett Europa som har avsagt sig Kristus kommer inte att kunna bevara sin kulturella och spirituella identitet”. "I firmly believe that a Europe which has renounced Christ will not be able to preserve its cultural and spiritual identity.” (Alateia, 2017-09-25) Dessa ord uttalades av metropolit Hilarion under ett tal i … Fortsätt läsa Hög tid för ett vilse Europa att söka sig hemåt och bygga självförtroende.

Kyrka utan politiker – finns det?

I det val som genomfördes på söndagen i samfundet Svenska kyrkan gick de tre politiska riksdagspartierna: Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna tillsamman framåt. Därmed har partipolitiker en majoritet (53,7%) av platserna i kyrkomötet; samfundets högsta beslutande organ. (SVT, 2017-09-18) Elisabeth Sandlunds skräder inte orden i sin ledare i tidningen Dagen: ”Efter söndagens kyrkoval är det bara … Fortsätt läsa Kyrka utan politiker – finns det?

Hur skulle den moderna tolkningen av kristen tro överhuvud taget och med trovärdighet kunna tilltala män?

Sveriges television rapporterar den 22 augusti att andelen kvinnor som uppger att de har en tro är betydligt större än männen. Analyschefen vid Svenska kyrkans forskningsavdelning bekräftar med att ”kvinnor har i högre grad en kristen tro”. I samband med reformationen på 1500-talet förbjöds en mängd fromhetsuttryck. Bruket av ikoner upphörde, kloster tvingades stänga, munkar … Fortsätt läsa Hur skulle den moderna tolkningen av kristen tro överhuvud taget och med trovärdighet kunna tilltala män?