Kategori: Okategoriserade

Profil, jubilar och mer

Ordet ”profil” täcker inte riktigt hela personen och hans gärning. Men känd är han och betydelse har han haft. Och har, skulle jag vilja säga. Jubilar, dessutom, är han. I år utkommen med boken ”En annan kyrka” (Gaudete förlag) som levererades till mig direkt från Moheda, av min biskop, och som nu är en av titlarna på nattygsbordet som läses parallellt.
Fortsätt läsa ”Profil, jubilar och mer”

Når kulten bytter formål

Biskopen för Nordisk-katolska kyrkan, teologie doktor Roald Nikolai, har hållit föreläsningen ”privatreligiositet och den kristna tron” (senast i Karlskrona, Sverige i juni). Nu kan man ta del av innehållet i form av en artikel som först publicerades i tidningen Vårt Land (23 juni).

NORDISKKATOLSK BLOGG

Når troen blir gjenstand for den opplevelsesbaserte individualismen, blir selve kirkegangen overflødig. Ingen «kulturkirke» kan bøte på det.

I et tankevekkende innlegg i Vårt Land (17. juni) advarer Sofie Braut mot å privatisere kristen «tru til noko som berre finst i den einskilde uten referanse til noko objekt» og konkluderte: «Kristen tru kvilar på det vi har samman som kyrkje».

I en kritisk, men ikke mindre interessant tilsvar påpeker Svein Helgesen barnetroens betydning og skriver «at dei stigmatiserande debattane om kva som er sant og ikke sant, kven som trur rett og lærer vrangt», har fratatt ham «frimot til å gå på talerstolen og dela tankar og erfaringen frå mi eiga trusreise» (Vårt Land, 19. juni).

Mens Braut altså advarer mot privatreligiøsitet, ønsker Helgesen seg «mi enkle og trygge barnetru» fri fra «menneskegitte teologiske standardar». Når «kirkens tro» og «barnetro» presenteres som alternativer, kan det være tjenlig å løfte synspunktene…

View original post 747 fler ord

Welcome, World. As inter-national!

Though we write mostly in Swedish and Norwegian on Gammalkatolsk idédebatt (‘Old Catholic Debate Forum’), we have been blessed with readers from a wide range of countries and languages. A guess is that various services for translation, such as Google translate, gives if not precise versions of our pieces so at least a comprehensive overview.

Anyhow we are very pleased to welcome readers (besides from Sweden, Norway, Denmark and Finland) from USA, Germany, France, Great Britain, Poland, The Netherlands, Portugal, Ireland, Spain, Namibia, Italy, Bulgaria, Switzerland, Kazakhstan, Saudi Arabia, Cyprus, Canada, Belgium, Japan, Argentina, Egypt, Eland, Faroe Islands, Mongolia, Hellas, Bolivia, Turkey, Peru, Tunis, Russia, Singapore, Thailand, Cheech Republic, Tanzania, Seychelle, Austria and, also, from “The European Union”.

We take great pleasure in knowing that what we do and put forward is being noticed. Regardless of whether it is appreciated or not we will stand firm in the Christian Faith and Tradition as Orthodox and Catholic. We will continue to deliver texts on culture, society, secularization, legislation, ecclesiology, modernism, relativism, theology and other topics to educate, arm and strengthen people.

Please don’t hesitate to contact us or getting involved. This is after all an idea forum. And who knows – there might be several editions of Gammalkatolsk idédebatt in the future.
– Because we know we’re heading the right direction!

Yours,
Franciskus Urban
Editor in chief

 

Det blir bra till slut! / Everything will be alright!

Denna lördag på året, Påskafton, är som livet i koncentrat. Vi vet från såväl historia som givna löften att vi skall få glädja oss; att allt blir bra till slut. Ändå är dagen mellan döden och uppståndelsen som en enda lång inandning. Vi vet och samtidigt är det ännu för tidigt att uttala. Men hoppet finns där; hoppet om ljusets och sanningens återkomst.

Men här vågar vi och vill därför önska alla läsare av Gammalkatolsk idédebatt en välsignad och god Påsk. Den blir glad till slut!

This very Saturday, Easter Eve, is like life in concentrate. We know from history as well as given promises that we will be able to rejoice; that everything will be fine in the end. Nevertheless, the day between death and resurrection is a bit like one single inhalation. We know and at the same time it is still too early to pronounce. But there is hope; the hope that light and truth will return.

Nevertheless, we dare (!) to wish all our readers of ’Gammalkatolsk idédebatt’ a truly Blessed and good Easter. It will be happy, eventually!

Red.

Sverige, Stockholm 7/4 (2017)

Sju-fyra. Just nu finns inte mycket annat att säga om händelserna i Stockholm än att vi behöver varandra. Vi behöver samlas. Och idag behövs trösten, stödet och bönerna. Svaren får komma och känslorna kanaliseras i ett kärleksfullt, handfast omtag.

Vi delar den kommuniké som gick ut från Nordisk-katolska kyrkan i Sverige tidigare i eftermiddags:

Sverige har idag på eftermiddagen skakats av ett våldsdåd i Stockholm. Detta får så klart enorma konsekvenser. Inte minst för alla dem som är direkt drabbade. De förolyckade, de skadade innesluts i våra förböner – också anhöriga och all personal som är i tjänst med olika uppgifter och kapaciteter. Må Herren Gud skänka styrka och tröst.

Ta hand om dig och de dina. Trösta och stärk genom närvaro. I bön. Spekulera inte. Svar kommer tids nog. Sprid inga rykten. Rykten göder rädsla.

Må Guds helige ärkeängel Mikael bistå Sverige och oss alla i denna prövningens stund. I Jesu Kristi namn.

Kyrie eleison – Herre förbarma dig!

Fr. Franciskus Urban OPR
biskopsvikarie för Sverige

Det våras för sanningen!

I kölvattnet av senare tids desinformationskampanjer, all alternativ fakta samt ett tacksamt uppvaknande i fråga om hur språket används för att påverka människor, verkar det ljusna i öster. Den klara sol går åter opp i form av att vi på nytt kan börja tala om sanning. Och då inte i form av individuella åsikter utan som faktiskt realitet. Kan det vara så att det senmoderna projektet (postmodernismen) äntligen kan ses som den destruktiva kraft det är?

Här på Gammalkatolsk idédebatt är Sanningen ständigt närvarande och här bjuder vi på ett urval av tidigare artiklar som bland annat tar upp vad relativismen inneburit för vår civilisation.

Red.