Frågan som följer på den banala godheten

På försommaren 2017 försågs svenska folket med boken Den banala godheten. Författaren, etikern och doktorn vid Lunds universitet, Ann Heberlein, ger oss sin analys av nuläget avseende mångkultur, integration och svenska värderingar. När boken släpptes såldes första upplagan slut inom loppet av dagar och den klättrade raskt upp i toppen av försäljningslistan. Jag vågar nog … Fortsätt läsa Frågan som följer på den banala godheten

Sin at Synod- In look for new bishops to guard the orthodox faith

Dr. Gavin Ashenden, former Chaplain to the Queen, writes in Anglican Ink: "At the General Synod of the Church of England two decision were taken which rip the Church from its moorings. They launch it secularised, into a therapy culture from which it has chosen to take its priorities, and from which is craves affirmation." … Fortsätt läsa Sin at Synod- In look for new bishops to guard the orthodox faith

Ja, de moderna flosklerna står sannerligen i vägen

Varför skall man läsa Gammalkatolsk idédebatt? Jo, för att här hittar du inte bara den nödvändiga kritiken utan också lösningar; viktiga pusselbitar och nycklar för att komma vidare. Tag som exempel Susanna Birgerssons krönika i Expressen (2017-06-11) med rubriken ”Kan samtiden sluta kladda på vår historia?” Det är en berättigad fråga som hon matar ytterligare … Fortsätt läsa Ja, de moderna flosklerna står sannerligen i vägen

Sexuell debut – om språket som redskap för att skapa osäkra människor

Detta är den allra första texten som publiceras här på Gammalkatolsk idédebatt. Du som har en upplevelse av att ha läst någon av de över hundra tidigare texterna har såklart rätt i det. Men för mig är detta den egentliga, första texten. Men, det första inlägget gjordes ju den 14 oktober 2016. Eller? Man kan … Fortsätt läsa Sexuell debut – om språket som redskap för att skapa osäkra människor

Would today’s Christianity have been able to build a society?

Many are those who want to take part in the glory of and praises the Christianity that made our civilization. But how many are really willing to take part in the Christianity that built our society; a society we now find on its way to the sickbed? Carl Rudbeck, a literary and writer, writes in … Fortsätt läsa Would today’s Christianity have been able to build a society?

Hade dagens kristendom kunnat bygga ett samhälle?

Många är de som vill ta ära av och berömmer sig om den kristendom som danade vår civilisation. Men hur många är verkligen beredda att ta del i den kristendom som byggde vårt samhälle; det samhälle vi nu ser mår allt sämre? Carl Rudbeck, litteraturvetare och skribent, skriver i en krönika på Smedjan (”Alla religioner … Fortsätt läsa Hade dagens kristendom kunnat bygga ett samhälle?