Om

Gammalkatolsk idédebatt. Namnet implicerar att detta har med kyrkan att göra och det är riktigt. Men denna nätbaserade publikation avser nå längre; avhandla fler och andra ting än strikt kyrkliga och teologiska. Vad det är fråga om är idédebatt på gammalkatolsk grund.Syftet Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat intresse för väl beprövade idéer sprungna ur … Läs mer

Det gammalkatolska

Användandet av bestämningen gammal om något förutsätter att det finns något som är nyare. Inte sällan ges den typen av epitet för att beteckna skillnader, ibland till och med konflikt. Beträffande det gammalkatolska är förhållandet just det, att begreppet syftar till att påvisa ett förhållande till något äldre och att detta står i opposition mot det nya … Läs mer