Magasin

Ett urval av det som publiceras på Gammalkatolsk idédebatt kommer att samlas i magasin som publiceras här i PDF-format. Det kommer, förhoppningsvis, bidra till att hålla texterna levande längre samt göra innehållet lättöverskådligt.

Ett första magasin beräknas finnas färdigt runt årsskiftet 2016/2017.