Om

Gammalkatolsk idédebatt. Namnet implicerar att detta har med kyrkan att göra och det är riktigt. Men denna nätbaserade publikation avser nå längre; avhandla fler och andra ting än strikt kyrkliga och teologiska. Vad det är fråga om är idédebatt på gammalkatolsk grund.
Syftet


Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat intresse för väl beprövade idéer sprungna ur den kristna tron. I detta ligger också ett hopp om att det är möjligt. Bakgrunden är ett samhälle – på såväl europeisk som nationell nivå – i upplösning; som i sin jakt på mening sprungit ifrån sin historia och det arv som en gång byggde upp civilisationen som vi känner den. Detta projekt är inte nationalromantiskt. Det är inte knutet till några partipolitiska intressen. Huvudintresset är människan som Guds skapelse och hennes relation till samhället och sin nästa.

Vad kommer man som läsare att möta här?


Ur den kristna tron och läran har genom århundradena utvecklats såväl syn på som praxis i hur samhället bör fungera och inrättas. Många av dagens institutioner, däribland exempelvis utbildningsväsende och sjukvård, har sin grund i kyrkans värld. Dessutom kan jämställdhet, rättsväsende och till och med demokratin till viss del härledas till kristen idétradition. Som läsare kommer du därför att möta så vitt skilda ämnesområden som sociallära, etik, kultur, moral, och filosofi. Men också dagsaktuell politik och, så klart, frågor som rör kyrka och teologi.Som läsare av Gammalkatolsk idédebatt skall du känna dig trygg med att här möta traditionella normer och värderingar, ibland i direkt polemik med relativism och Gudsförnekelse och flum. Det sagt rent och klart. – Det väl beprövade är ännu möjligt!

Initiativet

Gammalkatolsk idédebatt drivs på ideell bas i kyrkans kontext med biskopens välsignelse. Syftet är att, i samverkan med kyrkans nätverk i Europa, växa och nå ut längre. Initiativtagare och redaktör är Fr. Franciskus Urban Sylvan, präst i Nordisk-katolska kyrkan: bäraren av det gammalkatolska arvet.