Tagg: Cistercienser

Klosterliv i vår tid

Lördagen den 22 december börjar SVT visa serien ”Klostrens tusenåriga historia”. Man skriver bland annat att ”[i]dag fungerar klostren som en fristad från dagens stressiga samhälle, en lugn oas för eftertänksamhet. Men förr i tiden så var klostren samhällets hjärta. Där skapades världsbilden, konsten och kunskapen åt befolkningen. Och senare även en maktfaktor som utmanade staten. Här är klostrens långa och dramatiska historia berättad – från gömställen för ensliga munkar till verkliga maktcentrum för samhällets utveckling.” (Källa: SVT) Fortsätt läsa ”Klosterliv i vår tid”

Tidsenliga martyrer i klostermiljö

Den svenska provinsen av Order of Port Royal sprider ljus i mörkret via Facebook:

Alla Martyrers Kapell av Order of Port Royal”I onsdags firades Alla Helgons Dag. Söndagens läsningar handlar om det Himmelska medborgarskapet. Se, det hänger ihop; det blir begripligt. Frid önskas från Alla Martyrers Kapell.”

Order of Port Royal är en ekumenisk klosterorden i Cisterciensernas tradition. Ursprunget är klostret Port Royal i Frankrike som grundades 1204 och var centrum för kunskap och bildning under lång tid. Regeln som används är den helige Benedictus regel från 500-talet. Denna är än i våra dagar ett i högsta grad levande dokument för såväl Benedictiner som Cistercienser världen över.

Alla Martyrers Kapell, beläget i Karlskrona, är hjärtat i Ordens verksamhet i Skandinavien. Att uppmärksamma och minnas alla kristna martyrer har blivit angeläget i tider av förföljelse av kristna runt om i världen. Ett klosters primära uppgift är att bedja för Guds skapelse, människor här och dem som gått före.

Läs mer om Order of Port Royal och den svenska provinsen här.

Red.

 

Cisterciensisk tradition åter i Sverige

Det börjar tidigt om morgonen. I tystnad samlas bröderna i koret till det svagt upplysta kapellet. Det eviga ljuset brinner och på altaret är två ljus tända. Allt är stilla. En svag knackning hörs och alla reser sig. Morgonbönen – Laudes – tar sin början. – ”Gud, kom till min räddning”, sjunger försångaren och övriga svarar ”Herre, skynda till min hjälp”. Alla bugar djupt och fortsätter ”ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara, i evigheters evighet. Amen. Halleluja!” Sedan följer en rad psaltarpsalmer som sjungs eller läses växelvis. Ingen överröstar någon. Allt sker i stilla värdighet. Då alla böner är lästa och abboten utdelat välsignelsen knäböjer alla församlade i koret inför altaret.

kaufbeuren-hl-krescentia
Kloster St. Severin ligger strax söder om staden Kaufbeuren i Bayern.

Så inleds varje dag i klostret. Och sedan bröderna givit den nya dagen till Guds ära, korstecknat sig och samlas utanför kapellet utdelas omfamningar med hälsning till varandra om en god morgon. Frågor om nattens sömn ställs och man pejlar av att alla mår bra. Sedan bär det av till refektoriet för gemensam frukost innan dagens arbete börjar.

klosterladen-franziskanerinnen-kaufbeuren
Det dagliga arbetet är örtprodukter. Här ses OPRs produkter i franciskanernas klosterbutik (St. Crescentia) i Kaufbeuren

Motsvarande sker sedan flera gånger under dagen som avslutas där den började: i och sedan utanför kapellet där alla önskar varandra en välsignad natt. Arbetsdagen är slut; mörkret faller och ljusen släcks.

Mönster upprepar sig. Det är därför de kallas mönster. Denna dygnsrytm har levts i kloster i nära två tusen år. Gemenskap, arbete och studier som ramas in av bönerna och eukaristin. Jag är nyss hemkommen från det kloster jag tillhör, St. Severin i tyska Bayern. Det är moderhuset för den ekumeniska Cistercienserorden OPR – Order of Port Royal. Där möttes i helgen Generalkapitlet som är ordens högsta beslutande organ. Lite som årsmöte, även om mötet inte hålls mer än vart tredje år.

generalkapitel-stseverinVid mötet avhandlades en mängd frågor och det togs en rad beslut. Bland annat att inrätta en svensk provins av Orden. Det upprättades dessutom ett priorat under moderhuset som skall ansvara för provinsen. Beslutet, som har föregåtts av en lång tids förberedelser och skrivningar, fattades enhälligt och nu stundar ett styvt arbete med att på allvar etablera Orden i Sverige och Norden. Prioratet, som gavs namnet ”St. Stephanus” (S:t Staffan), tog som skyddspatron det helgon som många, många känner från visan ”Staffan stalledräng” – norra landets apostel.

Mer om St. Stephanus och det nyupprättade prioratet finns att läsa på den lika nya hemsidan för den svenska provinsen av Order of Port Royal. Där ges också en vidare bild av Ordens historia och vad den idag arbetar med.

klostergartenSäga vad man vill efter en tids kontemplativ vistelse hemma; med vandringar i klostrets örtagård, arbetet tillsammans med bröderna i ”labbet” och den djupa, hjärtliga atmosfären, så är ett stycke kyrkohistoria skriven. I och med det beslut som togs på den heliga Sunnivas festdag om att inrätta en svensk provins så är den Cisterciensiska traditionen tillbaka i Sverige.

Besök gärna den svenska provinsen på webben och i sociala medier:

Hemsida: www.port-royal.se
Facebook: www.facebook.com/oprsweden
Twitter: @oprsweden

Franciskus Urban