Tagg: Dick Harrisson

Kristnades och blev en del av Europa

Parallellt med rapporter om hur fornfynd kastas och går till metallåtervinning, rapporterar Sveriges television om att tidpunkten för då Sverige kristnades nu kan tidigareläggas. Man meddelar att den officiella historieskrivningen fram till nu angivit 1000-talet, men att den händelsen bör vara hundra eller kanske rent av hundrafemtio år tidigare. Detta tack vare vikingakvinnan Kata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tidigt kristet fynd i Åby, Danmark. 1000-talet

Arkeologen Johan Runer ”försökte slå larm i en debattartikel i tidskriften Populär Arkeologi (nr 4/2016) där han visade hur godtyckligt gallringen [av arkeologiska fynd] sker. Särskilt vid arkeologiska undersökningar före bygg- och vägprojekt, då fokus ligger på att snabbt och billigt få undan kulturarvet så att schaktmaskinerna kan ta vid.” Om detta skriver Svenska Dagbladet.

Även tidningen Mitt i har rapporterat om hur ”tusenåriga amulettringar från järnåldern gick till metallåtervinningen eftersom arkeologifirman som grävde helt enkelt inte hade möjlighet att ta hand om fynden”.
-”’Vad man gör är ju att man slänger vår historia!’ Säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum.”

När nu vikingakvinnan Kata från Västergötland undersökts närmare framträder en ny bild av hur Sverige kristnades. ”Fyndet visar på att det skedde tidigare än vad historikerna trott.” Detta rapporterar SVT Nyheter:

”De svenska historieböckerna behöver alltså uppdateras. Skelettet efter den kristna vikingakvinnan som hette Kata är nämligen inte det äldsta fyndet bredvid den utgrävda kyrkan i Varnhem. Enligt historikern Dick Harrison har åren av utgrävningar lett fram till ett viktigt fynd.”

– ”Om det här är sant, om det verkligen stämmer, så innebär det här en sensation. Det innebär att vi måste skriva om vikingatidens historia och vi får en helt ny berättelse om hur Sverige kristnades och drogs in den västeuropeiska kulturkretsen, säger Dick Harrison.”

SVT Nyheter rapporterar vidare att ”enligt historieböckerna fick kristendomen sitt genombrott i Sverige först efter år 1000. Men fyndet pekar på att kristendomen fick ett fäste tidigare än så.”

– ”Nu kan vi skriva tillbaka kristnandet i Sverige med hundra år, kanske hundrafemtio år, säger Dick Harrison, professor i historia.”

– ”Vi vet att hit kom det någon eller några och lyckades kristna, medan Ansgar misslyckades i Birka.”

Vad säger då historieböckerna? En enkel slagning i serien ‘Svensk kyrkohistoria’ från 1998 ger svar. Det handlar, i första bandet, om missionstid och tidig medeltid. Där nämns, bland många andra, Ansgar som kom första gången till Birka i Mälaren på 830-talet. Men vad som i sammanhanget är mer intressant är alltså de kontakter man hade med Kyrkan före missionen i Birka. Och då kan man tydligt se dels gravfynd men också förändringar i gravskicket. Dessa influenser går att ”belägga åtminstone under 500-talet. Det gäller gravar där den döde inte bränts. Från 800-talet kan också förändringar med avseende på gravarnas läge iakttas. De döda blev gravlagda i öst-västlig riktning med huvudet i väster.” (Tegborg Lennart (Red.), ’Sveriges kyrkohistoria: Missionstid och tidig medeltid’, Verbum, 1998, Andra tryckningen 2001, s. 35)

Så, min fundering är hur det kan bli en så stor nyhet av något som redan omnämns i historieböckerna? Kanske hade varit bättre att rapporteringen hade handlat om nya arkeologiska fynd som ytterligare belägger tidigare kunskap? Och göra ett större nummer av hur staten underlåter sig att ta hand om arkeologiska fynd, bland annat från en så formerande tid för ett Sverige i vardande som vikingatiden.

För som Dick Harrisson säger – och som beskrivs i verket ’Sveriges kyrkohistoria’: ”Efter hand vann europeiska ideal insteg i Skandinavien, och Sverige kom långsamt och senare än Danmark och Norge att införlivas i den europeiska gemenskapen, som ytterst var en kyrkligt bestämd storhet.” (Ibid, s. 35)

Och detta senare är något som är värt att repetera: ”Den europeiska gemenskapen, som ytterst var en kyrkligt bestämd storhet.”

Franciskus Urban