Tagg: Douglas Murray

Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur

Som kristen; gammalkatolsk alternativt västligt ortodox; tillhörig den Nordisk-katolska kyrkan och stående i den odelade Kyrkans tro, möter jag ofta resonemang och åsikter som (logiskt) måste bygga på att den kristna tron kom till vår del av världen först på 1500-talet. Reaktionerna inför historiska fakta, det vill säga att det inte förhåller sig på det viset, varierar mellan indignation och stor förvåning. Jag har till och med mött utropet ”varför har ingen sagt något? Varför har vi inte fått lära oss detta?!”

Europe_Patron_saints_Mosaic
Europeiska skyddshelgon

Ett resultat av detta ser vi idag: Ett land, ja i stora drag till och med ett Europa, som är historielöst och vilse; som inte vet att vårda, värdera och tradera. Än mindre vågar stå upp för det arv som tvärt emot vad de postmodernistiska historierevisionisterna påstår danade och var förutsättningen för det vi kallar civilisation. Den vi nu ser krackelera och vars grusiga rester riskerar att spolas bort med nästa högvatten eller storm.

Den brittiske journalisten och författaren Douglas Murray inleder sin helt nya bok ’The strange death of Europe” (2017) med ”Europe is committing suicide.” Ytterligare böcker har på kort tid passerat under läsglasögonen, vilka alla har det gemensamt att analysen är gjord. Men ingen av dem lägger fram det enda tänkbara förslaget att vägen till återhämtning och tillfrisknande går via Kyrkan; via den kristna tron och traditionen. Men det verkar även för de mest högljudda förespråkarna för moral och värderingar vara en helt otänkbar tanke.

Det är bara politik på agendan där allt relativiseras; där all debatt bygger på känsloargument; där det inte finns tillstymmelse till ideologi, än mindre fast grund. Inte ens en föreställning om en objektiv sanning ingår i retoriken. Allt är till försäljning, till och med den mänskliga värdigheten.

Mycket går visserligen att åtgärda genom lagstiftning och budgetbeslut i riksdagen, det vill säga på den politiska vägen. Men problem – det som verkligen är problemen idag – som i grunden handlar om etik, moral och grundläggande värderingar kan inte lagstiftas bort. Ingen budgetpost i världen – hur stor den än är – kan råda bot på den kollektiva och kulturella självmordsbenägenheten. Så – på vilket parti lägger du din röst under supervalåret 2018?

Det spelar alltså ingen roll vilket. Saken löses inte med mindre än att den idag otänkbara tanken tänks och att skeden tas i vacker hand. Det är åter till källan som gäller. Det är hög tid att damma av den kunskap, insikt och tradition som byggde vår gemensamma civilisation. Och för att använda ett slitet men välkänt begrepp: det är dags för tidernas största folkbildningskampanj om europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur. Och tiden är knapp.

Edit. 2017-08-19: Vi har skapat temasidan ”Bilda Europa” samt hashtaggarna #bildaeuropa och #formeurope för att väcka medvetenhet samt skapa möjligheter att engagera sig för ett kristet Europa.

Franciskus Urban

 

Helige Olaf och Europas märkliga död

Det är idag den helige Olafs festdag. Han är Norges skyddshelgon och den kung som enligt flera källor spred den kristna tron i Skandinavien. Kung Olaf stred i Kristi namn och dödades 1030 i Stiklestad norr om Trondheim där han idag vilar i Nidaroskatedralen. Som den martyr han var blev han snabbt helgonförklarad och Olafskulten spreds sedan långt utanför Skandinavien. Nidaros blev på kort tid ett av de mest kända och viktigaste pilgrimsmålen. Ännu idag håller man hans minne levande på många håll.

Steuben_-_Bataille_de_Poitiers
Charles de Steubens Bataille de Poitiers en Octobre 732

En annan kung som stred för den kristna tron, men några århundraden tidigare, var Karl Martell (686-741). Han är mest känd för att i slaget vid Tours hålla stånd mot saracenerna. Slaget vid Tours (Slaget vid Poitiers) utkämpades i oktober 732 mellan styrkor under den frankiske ledaren Karl Martell och en saracensk armé ledd av emir Abd ar-Rahman ibn Abd Allah. Frankerna besegrade den saracenska armén som därmed hindrades från att tränga längre norrut i dåvarande Frankerriket.

En av skillnaderna mellan Helige Olaf och Karl Martell kan sägas ligga i hur deras respektive minne idag lever och vårdas. I en nyligen inspelad intervju med den brittiske författaren och journalisten Douglas Murray framkommer att Martell ligger begravd i klosterkyrkan Sankt Denis, belägen i en av Paris förorter. Martells storhet bevittnas genom att flera av Frankrikes kungar har sin vila där. Men, säger Murray i intervjun, till följd av den genomgripande förändring som skett i Europa och då inte minst i Frankrike är miljön runt Sankt Denis inte alls lik Europa längre.

-”Fransmännen känner till platsen och att han [Martell] ligger där, men de går inte dit…”

Douglas Murray är aktuell med boken The Strange Death of Europe som kom ut på engelska i maj 2017 och det är med anledning av den boken som intervjun gjordes. Boken presenteras av förlaget på följande vis:

“The Strange Death of Europe is a highly personal account of a continent and culture caught in the act of suicide. Declining birth-rates, mass immigration and cultivated self-distrust and self-hatred have come together to make Europeans unable to argue for themselves and incapable of resisting their own comprehensive change as a society. This book is not only an analysis of demographic and political realities, but also an eyewitness account of a continent in self-destruct mode. It includes reporting from across the entire continent, from the places where migrants land to the places they end up, from the people who appear to welcome them in to the places which cannot accept them. Told from this first-hand perspective, and backed with impressive research and evidence, the book addresses the disappointing failure of multiculturalism, Angela Merkel’s U-turn on migration, the lack of repatriation and the Western fixation on guilt. Murray travels to Berlin, Paris, Scandinavia, Lampedusa and Greece to uncover the malaise at the very heart of the European culture, and to hear the stories of those who have arrived in Europe from far away. In each chapter he also takes a step back to look at the bigger issues which lie behind a continent’s death-wish, answering the question of why anyone, let alone an entire civilisation, would do this to themselves? He ends with two visions of Europe – one hopeful, one pessimistic – which paint a picture of Europe in crisis and offer a choice as to what, if anything, we can do next.” Länk till boken på Adlibris

I den timslånga intervjun (som kan ses här) tar författaren upp migration, identitet och islam (som också är bokens undertitel) och vad han verkar vilja komma åt är den europeiska identiteten och rätten till den. Han menar att få idag kan redogöra för vari den består och att anledningen till det är att den har tagits för given och inte varit föremål för omsorg, men också att vi lider av postkolonial skuld. Murray nämner i det sammanhanget Sverige och ställer frågan hur till och med ett så avlägset land i norr väljer att ta del i den skulden.

Steget till att prata värderingar ligger inte långt borta. Även här pekar han på det problematiska med vad som är typiska europeiska värderingar. Han tar England som exempel där man menar sig ha värderingar som ”tolerans, godhet, hederlighet och mångfald” (känns det igen?). Även om Murray själv inte är troende kristen framhåller han vikten av ”kristna värderingar” som essentiella och bärande; att det är tillbaka till dem vi måste söka oss. I detta hävdar han att människor inte behöver komma till personlig tro utan att det är tillfyllest med en så kallad grundläggande ”kulturkristendom”. Till och med ”kristna ateister” menar han är bärare av de så viktiga ”kristna värderingarna”.

Samtalet berör också det faktum att individer till slut vaknar upp ur det ytliga konsumtionssamhället och inser att de behöver fylla tomrummet med mening, mål och normer och då söker sig till islam. För att islam är ett tydligt alternativ till meningslösheten. Detta tenderar att gälla framför allt kvinnor, vilket vi tidigare har skrivit om här på GID:

”Vi ser redan nu hur framför allt kvinnor här i Sverige konverterar till islam. Det som driver dem är ett uppdämt behov av stabilitet; av mål och riktning. Detta beskrivs i avhandlingen ”Vi blev muslimer. Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser” av Madeleine Sultán Sjöqvist, teologie doktor i religionssociologi.”

Läs hela artikeln ”Den förblindande godhetsivern” här

Även om vad Murray benämner som ”kristen ateism” eller ”kulturkristendom” som något omistligt inför framtiden måste följande påtalas: Det kan inte finnas en kulturkristendom utan att det finns en levande tro. Det kan inte, i längden eller med någon reda, finnas kristen tradition och praxis utan att det finns en Kyrka som visar vägen, fostrar och bär. Det räcker således inte att alla i Sverige eller Norge eller hela Europa som genom ett trollslag blir uttalat ”kulturkristna”. Det ger inte den levande grund som får den vilsne att söka sig till kyrkan (i stället för moskén) i jakt på mening med livet och stadga i det.

olafUtan människor som tror; utan män med kall till kyrkans ämbeten; utan kloster och levande församlingar; utan att vi faktiskt är kyrka – är kristna mer än till namnet, kan ingen ens berömma sig om att vara kulturkristen. Europa behöver kyrkan mer än hon inser och begriper. Men inte en korrekt, världsligt orienterad kyrka utan den Kyrkan som kan förse människor med (bland annat) det mod Karl ”hammaren” Martell besatt. Europa måste vårda sig om sitt arv, sin historia och sin kultur. Vi har faktiskt rätt till den! Europa måste ta en ordentlig titt i backspegeln för att framtida generationer också skall kunna blicka framåt med hopp och livslust.

Och kanske kan våra nordiska helgon med den helige Olaf i täten vara till välsignelse för oss alla. Frågan är: känner vi dem ännu i våra dagar?

Franciskus Urban