Tagg: fasta

Julen är kastad ut. Fastan står för dörren.

Jultiden är med Kyndelsmäss definitivt slut och vi är inne i det som kallas för-fastan. Kommande söndag – Sexagesima – indikerar att det är sextio dagar till Påsk och med Askonsdagen den 14 februari inleds den stora fastan. Frågan är för hur många detta är ”grekiska”, det vill säga okänt och svårt att förstå?
Fortsätt läsa ”Julen är kastad ut. Fastan står för dörren.”

Såhär är det: ”Fråga efter lättare arbetsuppgifter under ramadan”

Knappt har artikeln ”Det är kulturen som bär politiken” (2017-05-26) publicerats och börjat spridas förrän Sveriges television på ett mer än önskvärt tydligt sätt bekräftar hur en kultur påverkas. Det var på nyheterna (Aktuellt) som det rapporterades om att idag, fredagen den 26 maj, inleds ramadan; muslimernas fastemånad. SVT upplyser sakligt i 21-sändningen om vad det innebär. En läkare intervjuas om vilka fysiska konsekvenser det kan få att avstå mat och dryck från soluppgång till -nedgång. Läkaren föreslår att arbetsgivare kan ge lättare eller förändrade arbetsuppgifter under perioden och att den muslim som iakttar seden att fastar upplyser sin omgivning om att ”såhär är det!

Som en jämförelse kan det vara av intresse att se hur samma mediekanal, SVT, beskriver den kristna fasteperioden innan Påsk (Påskfastan). En snabb sökning på SVTs webb ger vid handen ett inslag från den 14 april i år:

”Påskfirandet förändras och långfredagen är inte längre en dag av tristess. Förr var det både otänkbart och omöjligt att handla eller gå på krogen på långfredagen. Då skulle man sörja Jesu lidande på korset. Först 1969 tilläts restaurangerna att hålla öppet på långfredagen.

– Staten slutade reglera människors helgfirande. Det är ett uttryck för sekulariseringen. Vi gick in i en ny era, säger Richard Tellström, docent i måltidskunskap vid Örebro universitet och känd från tv-programmet ’Historieätarna’.”

Såhär är det! Vidare i samma artikel på SVT:

”I dag är långfredagen som en extra ledig dag, där man kan träna, göra utflykter, arbeta i trädgården eller gå på restaurang.”

”Påsken föregås av den 40 dagar långa fastan, som är sprungen ur romersk-katolsk tradition men levde vidare efter reformationen.

– Under fastan åt man fisk och mycket vegetariskt, säger Richard Tellström, måltidsforskare.”

”Kött var bara tillåtet på söndagar då man hade uppehåll i fastan. I dag kan en kristen fasta innebära att avstå från tv-tittande, sociala medier, alkohol, kött eller godis, enligt Svenska kyrkan.”

Såhär är det! Fullt med sakfel. Helt taget ur sammanhang. Helt utan respekt för bekännande kristna och vårt arv. Men helt i enlighet med rådande kulturarvspolitik och myndighetsstyrning av religiositet (visste du att Sverige har fått en ny myndighet som skall hantera de många religiösa samfunden?).

Den 1 mars i år, i samband med att Påskfastan inleddes, skrev vi härGammalkatolsk idédebatt följande:

”Förra året kunde vi läsa rubriker som ’Guldmånad för den vakne handlaren. Ramadan omsätter miljardbelopp’. Man hade från branschens sida förstått att nischa sig mot en specifik religiös grupp och, så klart, öka på vinsten. Trots att ramadan är fastetid. Livsmedelsföreningen skriver på sin hemsida samma år att ’muslimernas fastemånad Ramadan, som inleds denna vecka[1], ger allt större avtryck i handeln. Nu laddar Willys rusch på Ramadan-relaterade varor.’

Detta har med stor sannolikhet hjälpt till att öka människors kännedom om och förståelse för muslimernas fastetid, som avslutas med festen Eid. Fler människor i Sverige vet förmodligen mer om ramadan än om den tid som föregår firandet av Påsken.”

Såhär skall det tydligen vara?

Red.

 

Till Livsmedelsföreningen: För däremellan kommer Fastan!

Livsmedelsbranschen är inte sen att följa med i tiden. Alla hjärtans dag, påsken och jul är exempel på tillfällen och högtider då det satsas extra. För att inte tala om ett senare tillskott i floran av festtillfällen i form av ”Halloween”. Detta gör varje stormarknad och kvartersbutik till kulturbärare och -förstärkare. Hur många hade ens ägnat spöken, spindelnät och monstruös död en tanke i början av november om det inte vore för att handeln exponerade relaterade produkter?

Finns det något samband mellan att så få idag känner till påskfastan (den snart tvåtusenåriga kristna traditionen att förbereda sig inför Påsk) och att ingen längre uppmärksammar den?

Förra året kunde vi läsa rubriker som ”Guldmånad för den vakne handlaren. Ramadan omsätter miljardbelopp”. Man hade från branschens sida förstått att nischa sig mot en specifik religiös grupp och, så klart, öka på vinsten. Trots att ramadan är fastetid. Livsmedelsföreningen skriver på sin hemsida samma år att ”muslimernas fastemånad Ramadan, som inleds denna vecka[1], ger allt större avtryck i handeln. Nu laddar Willys rusch på Ramadan-relaterade varor.”

Detta har med stor sannolikhet hjälpt till att öka människors kännedom om och förståelse för muslimernas fastetid, som avslutas med festen Eid. Fler människor i Sverige vet förmodligen mer om ramadan än om den tid som föregår firandet av Påsken.

”…och julen varar väl till påska. Det var inte sant, nej det var inte sant, för däremellan kommer… ingenting?”

På ett vis vore det märkligt att livsmedelsbranschen på samma vis skulle kapitalisera på den kristna påskfastan. Men samtidigt; vad vore det för fel i att satsa extra på livsmedel som är anpassade efter den kristna traditionen? Jag kan inte tänka mig annat än att producenter av exempelvis frukt och grönt, linser, bönor och annan vegetarisk mat skulle tycka att det vore ganska bra. Till och med Livsmedelsverket, som rekommenderar ett lägre intag av bland annat kött – helt i samklang med Folkhälsomyndigheten – kunde kanske uppskatta ett sådant engagemang.

lent_iconDen kristna påskfastan innebär så mycket mer än att bara tänka på livsmedel. Det är en tid för stillhet, bön, avhållsamhet och givande; att träna sig i ödmjukhet och måttlighet. Men dagarna innan fastans inledning, de som avslutas med Fettisdagen (då det sälj en och annan fastlagsbulle) är karnevalstid (latin: carnelevare – ung. ’farväl till kött’) som bygger på festlighet och att äta upp sig; till och med denna fest faller under handlarnas radar.

När vi så, denna askonsdag, inleder Stora Fastan i väntan på årets största fest kan det kanske vara lämpligt att som förberedelse inför Herrens Påsk tänka lite extra på att vårda inte bara den egna själen men också våra gamla traditioner. Är det fel att fråga sig varför vi i den ”upplysta delen av världen” slår på oss själva och vårt arv; varför vi nedvärderar det som byggde och alltjämt bygger upp? Är det fel att vi hjälps åt att bära vår kultur?

Med det vill jag önska var och en, en välsignad fastetid!

P. Franciskus Urban Opr

[1] Juni månad, 2016