Tagg: folkbildning

#bildaeuropa. #formeurope.

”Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart”. Så inleds Idas sommarvisa av Astrid Lindgren. I överförd bemärkelse kan det gälla också på andra områden, i synnerhet sådana där människan givits mandat och ansvar att agera.

Europa-Regina-Europa_Prima_Pars_Terrae_in_Forma_Virginis-1582I artikeln ”Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur” (2017-08-18) pekades på behovet av tidernas största och bäst samordnade folkbildningskampanj för att stävja den utveckling vi nu ser i Europa. En utveckling där vi faktiskt tappat greppet om vilka vi är.

Gammalkatolsk idédebatt har av den anledningen skapat temasidan Bilda Europa med en fösta inbjudan till samverkan men också med en uppmaning att peka på problemen samt, framför allt, bidra med den mest självklara lösningen: Insikten att Europa bygger på kristen tro och tradition. Därav följer ett enormt behov av kunskap och bildning.

Här på GiD har vi skrivit en mängd artiklar om utvecklingen i Europa med förtecken av sekularisering, postmodernism och relativism. Använd gärna sökfunktionen och ta dig tid att läsa. Europa behöver hängivna, kristna människor. Europa behöver Kyrkan.

Vart detta leder eller hur det utvecklas ligger i Guds händer. Men om ingen sätter fart så lär det förbli vinter…

#bildaeuropa

#formeurope

Red.

Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur

Som kristen; gammalkatolsk alternativt västligt ortodox; tillhörig den Nordisk-katolska kyrkan och stående i den odelade Kyrkans tro, möter jag ofta resonemang och åsikter som (logiskt) måste bygga på att den kristna tron kom till vår del av världen först på 1500-talet. Reaktionerna inför historiska fakta, det vill säga att det inte förhåller sig på det viset, varierar mellan indignation och stor förvåning. Jag har till och med mött utropet ”varför har ingen sagt något? Varför har vi inte fått lära oss detta?!”

Europe_Patron_saints_Mosaic
Europeiska skyddshelgon

Ett resultat av detta ser vi idag: Ett land, ja i stora drag till och med ett Europa, som är historielöst och vilse; som inte vet att vårda, värdera och tradera. Än mindre vågar stå upp för det arv som tvärt emot vad de postmodernistiska historierevisionisterna påstår danade och var förutsättningen för det vi kallar civilisation. Den vi nu ser krackelera och vars grusiga rester riskerar att spolas bort med nästa högvatten eller storm.

Den brittiske journalisten och författaren Douglas Murray inleder sin helt nya bok ’The strange death of Europe” (2017) med ”Europe is committing suicide.” Ytterligare böcker har på kort tid passerat under läsglasögonen, vilka alla har det gemensamt att analysen är gjord. Men ingen av dem lägger fram det enda tänkbara förslaget att vägen till återhämtning och tillfrisknande går via Kyrkan; via den kristna tron och traditionen. Men det verkar även för de mest högljudda förespråkarna för moral och värderingar vara en helt otänkbar tanke.

Det är bara politik på agendan där allt relativiseras; där all debatt bygger på känsloargument; där det inte finns tillstymmelse till ideologi, än mindre fast grund. Inte ens en föreställning om en objektiv sanning ingår i retoriken. Allt är till försäljning, till och med den mänskliga värdigheten.

Mycket går visserligen att åtgärda genom lagstiftning och budgetbeslut i riksdagen, det vill säga på den politiska vägen. Men problem – det som verkligen är problemen idag – som i grunden handlar om etik, moral och grundläggande värderingar kan inte lagstiftas bort. Ingen budgetpost i världen – hur stor den än är – kan råda bot på den kollektiva och kulturella självmordsbenägenheten. Så – på vilket parti lägger du din röst under supervalåret 2018?

Det spelar alltså ingen roll vilket. Saken löses inte med mindre än att den idag otänkbara tanken tänks och att skeden tas i vacker hand. Det är åter till källan som gäller. Det är hög tid att damma av den kunskap, insikt och tradition som byggde vår gemensamma civilisation. Och för att använda ett slitet men välkänt begrepp: det är dags för tidernas största folkbildningskampanj om europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur. Och tiden är knapp.

Edit. 2017-08-19: Vi har skapat temasidan ”Bilda Europa” samt hashtaggarna #bildaeuropa och #formeurope för att väcka medvetenhet samt skapa möjligheter att engagera sig för ett kristet Europa.

Franciskus Urban