Tagg: Grundtvig

Barmhärtighet, sanning och toleransen

Denna text publiceras med en särskild hälsning till alla vänner – bekanta och obekanta – som vid Epifaniatidens början samlas på Gran i Norge för att, som det har sagts, dricka gravöl. Sjung Grundtvigs hymn ”Reis op dit Hoved, al Christenhed!/Opløft dit Øie, slaae ei det ned!” Och mins att Sanningen är evig.

 

I en tid då svart tenderar att bli vitt och vitt därför blir svart är det svårt att tala om och göra reda för sanning. Det är ingen slump men väl beklagligt att vi samtidigt upplever mer oreda och osäkerhet än på länge. Den eftertänksamme funderar med naturlighet över om här finns ett samband: När sammanhållningen behövs som bäst uppmanas var och en att skapa sin egen värld.

Detta gäller på såväl individnivå som i det stora. Människor sluter sig liksom nationer, med den egna rätten som motiv. Det blev så när allt gjordes till futtig politik; när den som är skäl till allt och allt förhöll sig till stoppades i glömskans påse. När sanningen relativiserades kom jag att bli rädd för din ’sanning’ och du för min. Rädsla kan förvisso förena i stunden men det är destruktivt att samlas kring. Rädda skapelser är farliga ting. Såväl stora som små.

Och som plåster på detta sår ordineras snällhet. Brottet skall spjälas med tolerans. Men slik läkedom, som inte bygger på sanning men på ängslighet, har inget med godhet eller med barmhärtighet att göra. Snällhet skyler likt ett plåster men den som till följd av såren drabbas av kallbrand hade hellre hört sanningen i tid.

Liksom vitt blev svart kom det sanna goda att bli det nya onda. Det som förr enade och höll ihop förklarades vara exkluderingens och intoleransens hemort. Toleransen blev det rationellas verktyg att ta till då problemen kom upp till ytan. Och det har de gjort med följden att ännu större doser förskrivs med sanningsresistens som följd.

Den i inledningen nämnde Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) var präst, teolog, författare och – inte minst – folkbildare. Han var verksam i Danmark och verkade för människans värdighet, demokratins uppbyggnad och bildningens skatter. Och han opponerade sig ivrigt mot rationalismens ideal till förmån för Guds skapelses ordning och det levande Ordet (Sanningen) som, enbart, kan ena och samla – i medgång och motgång; i hälsa och sjukdom.

”Man ser da lettelig, vi komme her som altid til at spørge: er godt og ondt, sandhed og løgn uforsonlige modsætninger? Thi er de det, da kan det dog i grunden ingen tvivl være underkastet, om godt skal hade ondt, om sandhed skal hade løgn, ligesom det er åbenbart, at det onde må hade det gode, at løgn må hade sandhed; forskellen er kun den, at det godes og sandhedens intolerance er god og lovlig, det ondes og løgnens derimod syndig og ond, ja synden og løgnen selv […] Hvad jeg vil vinde ved denne udvikling, er blot, at man ej, hildet i dunkle begreber, skal anse det for noget ondt at være intolerant, før man har undersøgt mod hvad, eller lovprise tolerance, som jo kan være det skændigste forræderi mod sandheden og menneskeslægten.” (N. F. S. Grundtvig: ’Om den rette tolerance’, 1814)

När det nu samlas till liturgi i uppenbarelsetid (Epifania), på Gran eller annorstädes, mins då att Sanning inte är av mänsklig hand. Den är uppenbarad för oss. Sanningen är inte rationell men given oss – för oss att lära känna; för oss att komma nära.

“Important is thus the transformative power which is found in the Christian faith. This power is the work of God, the living word of God, the Holy Spirit. It is found in human history from creation on, and it is found in the living word which can be heard in the sacraments. So, for Grundtvig, the Christian liturgy is a renewal of the divine acts of deliverance.” (”’In all its Splendour now the Sun shines’ – The Dynamics between Popular Culture and Christian Theology in four Hymns written by N.F.S. Grundtvig (1783-1872)”, Utrecht University, 2007)

Franciskus Urban