Tagg: kulturkristen

Det där med att vara ”kulturkristen” i en sekulariserad tid

Mohamed Omar redogör på Det goda samhället för flera planerade byggen av moskéer runt om i Sverige. Han skissar i samma text hur kopplingarna mellan dessa ser ut och deras kontakter med bland annat salafister. Avslutningsvis pekar han på att Sverige sedan tusen år har en annan bärande grund nämligen den kristna tron men att den kommit i skymundan i bygget av det nya samhället:

”Jag har varit muslim i många år, men tror idag inte på någon religion, vare sig islam eller kristendom. Men som svensk är jag i någon mån kulturkristen. Att inte ta hänsyn till ursprungsbefolkningens kultur och identitet utan bara hänvisa till principen om religionsfrihet är ett väldigt okänsligt förfarande och bidrar till att göra så att allt fler svenskar känner sig som främlingar i sitt eget land.”

Länk till krönikan på Det goda samhället

Mitt svar till Mohamad Omar och alla andra ”kulturkristna” är att tänka en gång extra innan nästa ord yppas eller nästa steg tas för att förminska, förlöjliga eller i historieförfalskande syfte dölja allt det Kyrkan gjort för Sverige, Europa och vår civilisation.

Att kalla sig ”kulturkristen” är något som slagit i det sekulariserade Sverige. Det har blivit ett alibi, dels för att kunna förhålla sig kritiskt till islamiseringen men också för att slippa ta ansvar för att föra det kristna arvet vidare. Den ”kulturkristne” vill gärna åtnjuta det kristna arvets frukter utan att engagera sig själv. Den ”kulturkristne” betalar i bästa fall kyrkoskatt för bevarande av kyrkobyggnader men avhåller sig helst från att delta i gudstjänster. Den ”kulturkristne” vurmar för skolavslutningar i kyrkan (”för så har det ’alltid’ varit”) men överlåter till de anställda prästerna att som någon form av ombud stå för tron (och det i en luthersk tradition!). Den ”kulturkristne” tror att det goda arvet lever vidare med automatik, utan att det finns troende, bekännande kristna med kunskap som kan föra traditionen vidare till nästa generation.

I boken ”Kyrkan – garanten mot islamisering” gör jag det upp med detta. Det är bitvis jobbig läsning. Men så är det jobbigare än man tror att hålla det goda vid liv. Det kräver hängivenhet och att man håller sig i ljuset.

Läs boken! Du hittar den bland annat här.

Jag vill verkligen uppmana till ökat engagemang för vårt kristna arv; det som bygger på uppenbarad sanning. Jag önskar uppriktigt att fler tog sig tid att sätta sig in i vad kristen tro och tradition innebär. Det finns en skatt att upptäcka i form av djup andlighet, mystik och kunskap. Ingen skall behöva sitta fast i det lutherska eller vara hänvisad till (exempelvis) nyandlighet och mindfulness för att hitta hem. Börja gärna här på Gammalkatolsk idédebatt. Och viktigast av allt: Kom till kyrkan!

Franciskus Urban