Tagg: kyrkoval

Kyrka utan politiker – finns det?

I det val som genomfördes på söndagen i samfundet Svenska kyrkan gick de tre politiska riksdagspartierna: Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna tillsamman framåt. Därmed har partipolitiker en majoritet (53,7%) av platserna i kyrkomötet; samfundets högsta beslutande organ. (SVT, 2017-09-18)

Elisabeth Sandlunds skräder inte orden i sin ledare i tidningen Dagen:
”Efter söndagens kyrkoval är det bara att konstatera att läget i Svenska kyrkan har gått från illa till ännu värre. De politiska partierna har stärkt sitt grepp över kyrkomötet och rimligen även på stifts- och församlingsnivå. Kyrkans babyloniska (läs:partipolitiska) fångenskap fortsätter i minst fyra år till.” (Dagen, 2017-09-18)

Många röster har inför detta val höjts för att detta var möjligheten att rösta bort politikernas makt och styre, men uppenbarligen förgäves. Partipolitiken stärker sitt grepp.

Det finns många sätt att försöka förklara det felaktiga; hur tokigt det är att världslig makt kontrollerar ett religiöst samfund. I synnerhet som staten och Svenska kyrkan gick skilda vägar för dryga femton år sedan. Det som nu hänt är en bekräftelse på att skilsmässan inte är slutförd. Ett sätt är att ställa som krav på dessa politiska partier att driva frågan att även (exempelvis) samfund inom islam bör kontrolleras av politiker. Kanske kan det sättas i relation till den utredning som nu görs på kulturdepartementet om framtidens statliga stöd till samfunden?

Det är såklart beklagligt att se – även för en utomstående – hur många fromma som får se en av de uttalat vanliga grunderna för medlemmar att lämna SvK nu cementeras ytterligare. Det som i synnerhet gör saken tragiskt är okunskapen bland majoriteten av väljarna vad Kyrka är och innebär. Kyrka är en annan kategori än världslig demokrati. Idag har namnkunniga inom organisationen hörts uttrycka farhågan att medlemsflykten kommer att eskalera. Kanske sägs det i affekt. Kanske får de rätt.

Vad jag personligen önskar för alla dem som nu känner sig besvikna och desillusionerade är att inte handlöst störta sig ut i kylan; utan plan på var man skall landa. Tänk på att det för en kristen människa är essentiellt att höra till; att ha ett sammanhang. Och det finns ett sammanhang som är västligt och samlat runt den kanoniske biskopen; där varken diakoner eller präster är avlönade; där samtliga sakrament förvaltas; där den heliga mässan firas om söndagen; som står i den odelade Kyrkans tro och lära och som inte styrs av politiker.

Ja, Kyrka utan politiker finns. För Kyrkan är inte styrd av politiker. Hon har en överstepräst – Jesus Kristus. Välkommen att läsa mer om vad Kyrka är här på Gammalkatolsk idédebatt. Kanske kan det bli vägen hem för dig?

Red.

 

Jo, gå ut och gör alla folk till lärjungar! Om rätten att välja Kyrka utan politik.

Det talas om kyrkoval. I helgen (17 september) hålls ”kyrkoval” i samfundet Svenska kyrkan, där mer eller mindre politiska partier och så kallade nomineringsgrupper kämpar om makten. Det största politiska partiet i samfundets högsta beslutande organ (det så kallade ’kyrkomötet’) är Socialdemokraterna. Ett annat politiskt parti som inget hellre önskar än att ”ta över” är Sverigedemokraterna som samtidigt hävdar att ”politiseringen av samfundet måste upphöra”.

Sveriges television rapporterar idag om Socialdemokraternas syn på (får vi förutsätta) vad kyrkan skall ägna sig åt. Och det är inte att bedriva mission, det vill säga sprida Evangeliet och därigenom omvända människor till Kristus.

Louise Callenberg, som är ledamot av kyrkorådet i en Stockholmsförsamling för Socialdemokraterna säger till Sveriges television:

-”Svenska kyrkans uppdrag är inte att omvända människor som har valt sin tro. Svenska kyrkans och Socialdemokraternas syn på det är ju snarare att vi ska finnas till för de människor som vill möta sin tro. Det är inte vårt uppdrag att missionera i de här områdena, absolut inte.” (SVT Stockholm, 2017-09-14)

Vad menar Callenberg? Att det inte är kyrkans uppdrag att föra människor till tro på Kristus? Att uppdraget är att finnas till för människor som vill möta sin tro, det vill säga tillbe profeten Muhammad eller någon av de många gudarna inom Hinduismen?

Detta uttalande visar på antingen okunskap eller aningslöshet, alternativt att de politiska krafter som härskar i ”Sveriges största medlemsorganisation” (jo, man beskriver sig själv så) önskar att människor inte skall kunna möta Frälsaren.

Nu utgör medlemmarna i samfundet Svenska kyrkan inte mer än 0,002 procent av världens kristna. Men det rör sig ändå om sex miljoner människor som, till följd av politisk maktambition, löper risk att förledas. Det är därför stor lycka att man som kristen inte (längre) är lagligt skyldig att tillhöra denna ”folkrörelse”.

bibleMen hur är då synen på frågan om mission i Kyrkan i världen? Den kristna traditionens främsta vittnesbörd, Bibeln, återger ett av de mest kända Jesus-orden:

”Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Det talas om kyrkoval. Alla har rätten att välja Kyrka utan politik.

Franciskus Urban

Observera att denna text inte tar ställning för något politiskt parti utan diskuterar ett sak- och principförhållande.