Tagg: missionsbefallning

Jo, gå ut och gör alla folk till lärjungar! Om rätten att välja Kyrka utan politik.

Det talas om kyrkoval. I helgen (17 september) hålls ”kyrkoval” i samfundet Svenska kyrkan, där mer eller mindre politiska partier och så kallade nomineringsgrupper kämpar om makten. Det största politiska partiet i samfundets högsta beslutande organ (det så kallade ’kyrkomötet’) är Socialdemokraterna. Ett annat politiskt parti som inget hellre önskar än att ”ta över” är Sverigedemokraterna som samtidigt hävdar att ”politiseringen av samfundet måste upphöra”.

Sveriges television rapporterar idag om Socialdemokraternas syn på (får vi förutsätta) vad kyrkan skall ägna sig åt. Och det är inte att bedriva mission, det vill säga sprida Evangeliet och därigenom omvända människor till Kristus.

Louise Callenberg, som är ledamot av kyrkorådet i en Stockholmsförsamling för Socialdemokraterna säger till Sveriges television:

-”Svenska kyrkans uppdrag är inte att omvända människor som har valt sin tro. Svenska kyrkans och Socialdemokraternas syn på det är ju snarare att vi ska finnas till för de människor som vill möta sin tro. Det är inte vårt uppdrag att missionera i de här områdena, absolut inte.” (SVT Stockholm, 2017-09-14)

Vad menar Callenberg? Att det inte är kyrkans uppdrag att föra människor till tro på Kristus? Att uppdraget är att finnas till för människor som vill möta sin tro, det vill säga tillbe profeten Muhammad eller någon av de många gudarna inom Hinduismen?

Detta uttalande visar på antingen okunskap eller aningslöshet, alternativt att de politiska krafter som härskar i ”Sveriges största medlemsorganisation” (jo, man beskriver sig själv så) önskar att människor inte skall kunna möta Frälsaren.

Nu utgör medlemmarna i samfundet Svenska kyrkan inte mer än 0,002 procent av världens kristna. Men det rör sig ändå om sex miljoner människor som, till följd av politisk maktambition, löper risk att förledas. Det är därför stor lycka att man som kristen inte (längre) är lagligt skyldig att tillhöra denna ”folkrörelse”.

bibleMen hur är då synen på frågan om mission i Kyrkan i världen? Den kristna traditionens främsta vittnesbörd, Bibeln, återger ett av de mest kända Jesus-orden:

”Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Det talas om kyrkoval. Alla har rätten att välja Kyrka utan politik.

Franciskus Urban

Observera att denna text inte tar ställning för något politiskt parti utan diskuterar ett sak- och principförhållande.