Tagg: Old Catholic

Restoration and Renewal of the Undivided Church

During the last week of April, a second Convocation was hosted by the (Old Catholic) Union of Scranton. Bishops and Church leaders from the United States, Canada, Africa and Europe gathered in Scranton (PA) to address common challenges for the Church.
Fortsätt läsa ”Restoration and Renewal of the Undivided Church”

Kristenhetens bäst bevarade hemlighet

”Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse” (The Old Catholic Movement av C. B. Moss, s. 318-319)

Det är i samma bok, vilken gavs ut första gången 1948, som påståendet om kristenhetens bäst bevarade hemlighet återfinns:

present-inslagen”The Old Catholic movement is the best kept secret in Christendom. The fact that there is a valid form of catholicism that is independent of Rome and that values local control seems scandalous to some and a cause for delight or even relief to others. (Den gammalkatolska rörelsen är den bäst bevarade hemligheten i kristenheten. Det faktum att att det finns en valid form av katolicism som är oberoende av Rom och som värdesätter lokal kontroll tycks för en del vara skandalöst och samtidigt en förtjusning och befrielse för andra.)”

Läs mer om det gammalkatolska och om församlingar i Europa och Skandinavien. Anmäl dig också för att få löpande uppdateringar om artiklar och annat innehåll på Gammalkatolsk idédebatt.

Red.