Tagg: Resurrection

Det blir bra till slut! / Everything will be alright!

Denna lördag på året, Påskafton, är som livet i koncentrat. Vi vet från såväl historia som givna löften att vi skall få glädja oss; att allt blir bra till slut. Ändå är dagen mellan döden och uppståndelsen som en enda lång inandning. Vi vet och samtidigt är det ännu för tidigt att uttala. Men hoppet finns där; hoppet om ljusets och sanningens återkomst.

Men här vågar vi och vill därför önska alla läsare av Gammalkatolsk idédebatt en välsignad och god Påsk. Den blir glad till slut!

This very Saturday, Easter Eve, is like life in concentrate. We know from history as well as given promises that we will be able to rejoice; that everything will be fine in the end. Nevertheless, the day between death and resurrection is a bit like one single inhalation. We know and at the same time it is still too early to pronounce. But there is hope; the hope that light and truth will return.

Nevertheless, we dare (!) to wish all our readers of ’Gammalkatolsk idédebatt’ a truly Blessed and good Easter. It will be happy, eventually!

Red.