Tagg: stå fast

Lösningen: Kyrkan som parallell storhet

Flera artiklar här på Gammalkatolsk idédebatt har det gemensamt att de tar upp samtidens problem. Inte minst de två senaste (”Svaret på krisen…” samt ”Otryggheten i en värld bortom sanning”) i vilka det till och med talar om kris. Vad som nu behövs är att på nytt tala om hoppfulla lösningar.

I de senare texterna har skolan, försvaret och polisen fått utgöra exempel på områden där det, utan att överdriva, råder oro och till och med kristillstånd. Ytterligare ett område där vi och hela västvärlden står inför mycket stora utmaningar är hotet om islamisering.

Jag skrev för något år sedan boken ”Kyrkan – garanten mot islamisering”. I den förs ett resonemang om vad vi behöver för att kunna rusta oss inför, hantera och stå emot just islamisering. Det intressanta är att samma resonemang är applicerbart även på andra områden i samhället. För vad det handlar om är värderingar. Men värderingar kommer aldrig från ingenstans, utan de har alltid en källa som i vår kultursfär är den kristna tron. Och om källan sinar upphör flödet. Den enda instans som överhuvudtaget kan (eller borde kunna) upprätthålla detta är Kyrkan. Summan är att sekulariseringen är roten till dagens kris.

Tidigare idag fick jag en länk till en film med den anglikanske biskopen Michael Nazir-Ali. Det han, under dryga timmen, säger motsvarar i hög grad innehållet i min bok. Filmen är väl värd att se och för att ge en försmak vill jag citera honom i vad han, 36 minuter in i inslaget, säger om sekularisering (min översättning):

”Problemet, så klart, är den rådande sekularismen med sin tynande version; sin grunda version av judeo-kristna värderingar för vilka den inte kan redogöra […] Den rådande sekularismen är oförmögen att möta de utmaningar [vi står inför]. Den besitter inte modellen eller det spirituella ramverk som gör det möjligt för oss att möta denna utmaning.”

Vad som behövs är att Kyrkan intar en plats som parallell och jämbördig storhet till staten. Inte under eller avhängig staten. Inte beroende av staten. Inte styrd av det politiska. Hon är fri och obunden; som en spirituell och moralisk kompass i samhället. Bara så kan människor beredas tillgång till sanning och en fast grund för att kunna stå fast.

Samtidigt rapporterar Sveriges television idag om preliminär medlemsstatistik för majoritetskyrkan i Sverige. Den visar på rekordtapp för Svenska kyrkan för året 2016. Över 85 000 medlemmar lämnade och det förutsägs att år 2030 kommer endast 45 procent av befolkningen tillhöra samfundet. Vad som inte redovisas är vart alla dessa människor tar vägen i stället. Är utträdena konsekvenser av konversion? Är det resultatet av den ”lutherska sekularismen” eller bara rena protestyttringar?

Läs mer om känslostyrda utträden här

Frågan på det nya året borde därför vara: Vart tar du vägen för att kunna stå fast? Till vad?

Franciskus Urban