Tagg: statistik

World Watch List 2018

Är kristendomen den mest förföljda religionen i världen? Det frågar sig organisationen Open Doors som på onsdagen släppte statistik för 2017.

”Ja, forskning och olika rapporter visar tydligt på detta. Många säger att kristendomen är den mest förföljda religionen eftersom det är världens största religion. Men i de länder där kristna förföljs är de nästan alltid i minoritet.”

Idag släppte Open Doors sin årliga lista över de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. Nordkorea och Afghanistan hamnar överst på World Watch List (WWL) 2018, som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. WWL släpps i januari varje år, och sedan 1993 har Open Doors tagit fram listan.

– ”Nordkorea och Afghanistan uppvisar stora olikheter på det sociala och politiska planet. Det råder även stora skillnader på de bakomliggande orsakerna till varför kristna förföljs. Ändå får bägge länderna högsta möjliga poäng i World Watch Lists fem kategorier som mäter graden av förtryck. Det är enbart i det sjätte mätområdet, ’förekomsten av våld’, som de bägge länderna skiljs åt. Men här handlar det om mycket små marginaler”, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige. Pakistan är det enda landet som får högsta möjliga våldspoäng.
getimage.ashx
Källa: Opend Doors

De 10 länder där kristna just nu utsätts för mest förföljelse är:
Nordkorea 94 (av 100)
Afghanistan 93
Somalia 91
Sudan 87
Pakistan 86
Eritrea 86
Libyen 86
Irak 86
Jemen 85
Iran 85
(Source: Open Doors/World Watch Research)

Nya på WWL
Nya länder på World Watch List är Nepal, som med 64 poäng hamnar på plats 25, samt Azerbajdzjan, plats 45 med 57 poäng. I Nepal växer den religiösa nationalismen sig allt starkare. Radikala hinduer har blivit mycket mer aktiva när det gäller att trakassera och bruka våld mot kristna. I Azerbajdzjan har vi fått in flera rapporter om polisrazzior och arresteringar mot kyrkor och kristna, något som ligger bakom den ökade poängen.

Länder som ökat mest
Libyen (86 poäng/plats 7) och Indien (81 poäng/plats 11) steg båda med 8 poäng vardera, jämfört med WWL 2017. I Indien beror ökningen på den radikala hinduismens allt större inflytande i landet, vilket drabbar religiösa minoriteter.

Under rapporteringsperioden för WWL 2018 (1 november 2016-31 oktober 2017) dödades minst åtta kristna i Indien för sin tro av militanta hinduer, åtminstone 34 kyrkor vandaliserades, 635 kristna arresterades/fängslades utan rättegång och minst 336 kristna tvingades fly från sina hem. Totalt utsattes nästan 24 000 kristna för angrepp i Indien.

Över 3 000 kristna dödades för sin tros skull
Enligt Open Doors granskning dödades minst 3 066 kristna i världen för sin tros skull under rapporteringsperioden för WWL 2018. Som framgår av tabellen nedan har antalet kristna som dödats för sin tros skull åter ökat efter en nedgång under rapporteringsperioden för WWL 2017.

Totalt antal dokumenterade fall där kristna dödats:
WWL 2016 7,106
WWL 2017 1,207
WWL 2018 3,066
Källa: Open Doors/World Watch Research

Minskningen från WWL 2016 till WWL 2017 beror främst på Boko Harams minskade aktiviteter i Nigeria. Men antalet kristna som dödas i Nigeria har ökat igen efter en våg av attacker från beväpnade muslimska boskapsskötare från folkgruppen fulani. Attackerna har främst ägt rum i delstater i det så kallade mellanbältet i Nigeria. Attackerna kan liknas vid etnisk rensning utifrån religionstillhörighet.

Inte bara våld
Enligt Open Doors upplever cirka 215 miljoner kristna, i länder med 41 poäng eller mer, höga nivåer av förföljelse för sin tros skull. Men förföljelse behöver inte bara betyda våldsdåd eller långa fängelsestraff. Maldiverna är ett bra exempel på detta, då de med 78 poäng hamnar på plats 13 i WWL.

Även om rapporterna om våld mot kristna är sällsynta på Maldiverna, så är förtrycket mot kristna, framför allt när det kommer till församlingslivet, på mycket höga nivåer.
– ”Inga gudstjänster arrangeras på Maldiverna. Till och med utländska kristna avstår helst från att fira gudstjänst i rädsla för repressalier, säger Peter Paulsson.”

Syftet med World Watch List
Open Doors årliga lista World Watch List, och fördjupade landsprofiler, publiceras varje år för att öka medvetenheten om förföljelsen mot kristna. Detta ger politiker möjlighet att fatta välgrundade beslut, och kyrkor världen över kan vara med och stötta kristna som förföljs för sin tro.

Red.

 

Psykisk ohälsa symptom på andlig törst

  • Den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 24 år är självmord.
  • Bland kvinnor i åldrarna 16 till 29 rapporterar 51 procent att de upplever ängslan, oro och ångest.

Detta är statistik som säger en hel del om hur många människor mår och därmed om klimatet i samhället. Andra söndagen i Advent togs detta upp i predikan i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona. Och kopplingen till Adventstiden är, hur konstigt det än kan låta, uppenbar eftersom texterna denna söndag handlar om hur Herren kommer i sitt rike. Frågan som ställdes i predikan var: Vilken värld möts Kungen av?

”Vi är inne i Adventstiden, den tid då vi förbereder oss på Kristi ankomst. Förra söndagen ställdes frågan hur det ser ut i Kyrkan och vad i Henne som möter Kristus då han kommer åter. Idag, då temat är Herren som kommer i sitt rike, kan vi ställa motsvarande fråga; hur ser det ut i världen och vad är det för värld som kommer Herren till mötes?

Idag fick jag till mig att allt fler unga och unga vuxna väljer att på egen hand ända jordelivet. Samtidigt rapporteras i media att den vanligaste orsaken för sjukskrivning är psykisk ohälsa. Människor mår dåligt och läkarna ställer diagnoser. Som om diagnoser kunde läka oss. Det rör sig om depressioner, ångest, stressreaktioner, utmattning och olika psykosomatiska åkommor. Riktigt illa är det eftersom det bland unga människor inte ser ett dugg bättre ut. Tragiskt nog tycks det inte finnas någon lösning och inte heller metoder och strukturer för att hantera situationen.”

En fråga vi måste ställa oss är om det finns någon koppling mellan ohälsotalen och sekulariseringen. Jag menar att det gör det. Men, vilket också sägs i predikan: den som idag med allvar säger att kyrkan och den (traditionella) kristna tron är en väsentlig del i tillfrisknandet, riskerar mycket. Samtidigt handlar detta om praktisk omvändelse. Och detta fattas oss.

Människan blir sjuk på grund av avsaknaden, hon blir galen av tomheten. Faktum är att en mycket effektiv tortyrmetod bygger på att beröva människan sinnliga intryck. I det modernistiska projektet har man berövat människan andliga intryck. Man har berövat henne kontakt med och beröring av sitt ursprung, vilket närmast kan liknas vid då ett nyförlöst barn aldrig tillåts beröra eller beröras av sin mor.

I artikeln Det stora tågrånet som publicerades här på Gammalkatolsk idédebatt (1 december) ges ytterligare en bild av vad vårt upplysta och modernistiska samhälle har lett fram till. Och här finns ännu en koppling till ohälsotalen och till hur vi behandlar oss själva och våra medmänniskor. Vi slutade att vidareföra goda värderingar. Vi slutade tradera arvet och vikten av den kristna tron som läkande kraft och sammanhållande kitt.

Bakgrund och fördjupning

Vi lever i ett ålderssegregerat samhälle där de äldre inte längre tillmäts något värde. Men att yngre behöver sina äldre står klart i den forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet:

-”En ung person saknar oftast den livserfarenhet och insikt om hur livet kan gå upp och ner som annars kunde hjälpa dem att förstå att svårigheter kan försvinna och gå över. Det innebär att de oftare agerar impulsivt”, säger Britta Alin Åkerman, psykolog och professor emerita vid avdelningen för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, vid institutionen för folkhälsovetenskap. (Länk till Karolinska institutet)

Tidigare i år skrev Dagens Nyheter om en rapport som Stadsmissionen i Stockholm tagit fram och som handlar om psykisk ohälsa bland unga. Man vittnar om hur många barn och unga i deras verksamheter mår riktigt dåligt och talar om behovet av ett bättre samarbete mellan skola, socialtjänst och landstinget. Vuxenpsykiatrin har ingen beredskap, säger man, samtidigt som de är ”helt säkra på att det går att förebygga psykisk sjukdom genom tidiga insatser”.

Samtidigt visar folkhälsoenkäten 2015 att 30 procent av befolkningen uppger sig uppleva psykiska besvär. Dessa rapporterades oftare av kvinnor och värst är det i åldersgruppen 16-29 år, där 51 procent av kvinnorna och 32 procent av männen rapporterar besvär av ängslan, oro eller ångest.

Sverige har sedan 2008 en nollvision avseende självmord. När det gäller vuxna planar antalet ut men i gruppen 15-24 år fortsätter de att öka och bland män mellan 20 och 24 år har de ökat från 60 till 100 på bara två år, rapporterar man från Stadsmissionen. ”Nollvisionen är uppenbarligen inte effektiv.”

Visioner och mål är viktigt att ha. Samtidigt borde mer energi läggas på varför det ser ut som det gör och framför allt vinna insikt i vad det är som saknas. Varför mår människor dåligt?

– ”Från 13 år och uppåt känner många unga en hög grad av stress, en upplevelse av otillräcklighet, de tror inte att de får någon plats i samhället”, säger Marika Markovits från Stadsmissionen till DN.

Britta Alin Åkerman vid Karolinska institutet har arbetat med psykisk hälsa sedan mitten av 1960-talet och menar att många förändringar som skett i samhället på senare år visserligen är positiva på flera sätt men att unga människor ändå är mer utsatta idag. Hon säger att det inte finns någon enkel förklaring till att unga mår allt sämre: ”det beror på en mängd faktorer”, säger hon.

-”Det är en tuffare arbetsmarknad, både för unga och för deras föräldrar, och därmed högre krav på utbildning. Till exempel är det vanligare att må dåligt bland de som studerar än de som arbetar.”

-”Idag förväntas alla elever gå igenom gymnasiet. Men för en del passar det bättre att gå direkt till praktisk yrkesutbildning. Alla är inte teoretiskt lagda och för dem som inte är det kan pressen leda till starka känslor av misslyckande, menar Britta Alin Åkerman.”

Mycket tyder också på, skriver KI på sin hemsida, ”att den ökade valfriheten som finns i dagens samhälle inte är helt lätt för unga att hantera.” Britta Alin Åkerman konstaterar att många har svårt att prioritera mellan alla val de tvingas göra och att de inte kan skilja mellan viktiga och mindre viktiga val.

Jag konstaterar att den frihet vi alla längtar efter, över tid har kommit att handla mer om valfrihet i marknadsmässig förståelse och allt mindre om själslig frihet. Det har kommit att handla om pengar och yttre attribut i stället för att må väl och odla hopp. Sann frihet för mig är att kunna välja det goda.

Det krävs mer än medicinering och terapi

Danuta Wasserman, verksamhetschef och professor vid NASP (KI), menar att -”När man förebygger självmord hos unga människor är det viktigt att kombinera farmakologisk behandling med psykologiska metoder. Biologiska behandlingsmetoder är viktiga för återställandet av balansen i det centrala nervsystemet, men för bearbetning av existentiella problem krävs psykologiska och psykosociala metoder. Därför behövs den preventiva effekten även av dessa behandlingsmetoder studeras mer.”

Här påtalas behovet av ytterligare studier samt kombinationer av behandlingar och metoder. Också Stadsmissionen talar i sin rapport om behovet av samverkan mellan instanser och professioner: Forskning, skola, socialtjänst och landsting. Men var är arvet, traditionen och den mänskliga erfarenheten? Var är allt det väl beprövade? Vi behöver inte uppfinna existensen igen. Var är Kyrkan och den uppenbarade Sanning hon förvaltar?

Människan är mer än vad som kan hjälpas med medicin och psykologiska förklaringsmodeller. Människan är kropp och hon är själ. Hon fick livsande. Det är inte den yttre kroppen som i första hand behöver mål och mening för att vi skall få bukt med den psykiska ohälsan. Hela den av Gud skapade människan behöver få tillgång till avsikten med henne. Det är den bästa självmordspreventionen:

  • Insikten om livet som heligt.
  • Kunskapen om det egna förvaltaruppdraget.

Detta är inte statistik. Det är liv. Hur vi ser på oss själva som människor; hur vi har förvaltat skapelsen är vad Herren möter då han kommer. Och det finns en del att ta tag i. Det visar inte minst statistiken. Vi är förmögna att mäta ohälsan men vägrar samtidigt i vårt högmod att ta emot hjälpen. Tack och lov är det Advent så att vi kan prata om detta.

Franciskus Urban