Tagg: stöd

Att exkludera i demokratins namn

Samma dag som regeringen presenterar sitt förslag om att förbjuda religiösa friskolor, lämnades betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige”. Detta skriver Dagens juridik.

”Utredarna konstaterar att den grundlagsfästa religionsfriheten inte förpliktar staten att ha ett stöd till trossamfund men att bidragen fyller en funktion för att ge samfunden mer ’likartade förutsättningar’.
Fortsätt läsa ”Att exkludera i demokratins namn”

Repetition är kunskapens moder

”Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat intresse för väl beprövade idéer sprungna ur den kristna tron. I detta ligger också ett hopp om att det är möjligt.” Så står det i presentationen till denna publikation och det tål att upprepas.

Sedan lanseringen i slutet av oktober och fram till årsskiftet har över 1200 unika besökare hittat hit och varje besökare läser i snitt 2,5 artiklar. Tiden sedan start är inte lång. Ändå finns redan nu ca 50 artiklar som alla står stadigt i en omistlig tradition och samtidigt strävar vidare in i en ljusare framtid. De flesta läsare kommer från de skandinaviska länderna. Samtidigt visar inte något av de övriga europeiska länder någon blygsamhet i statistiken. Vi kan till och med säga att samtliga världsdelar är representerade.

Med ett nytt år, som vi hoppas skall bli en vändpunkt i utvecklingen; en utveckling vi avser vara del i, vill vi på nytt be dig om hjälp att nå fler. Utan egentlig budget drivs Gammalkatolsk idédebatt på den fattiges premisser: med envishet, kreativitet och – så klart – av den tro vi menar är grunden för ett väl fungerande samhälle.

Genom att fler är med och delar våra artiklar i exempelvis sociala medier ges möjligheten för fler att hitta hit. Och för den som mäktar med är ekonomiska gåvor ett väl sett bevis på uppskattning. Vi välkomnar även fler nya skribenter att skicka in texter. Kanske just du är en av våra framtida medarbetare?

Låt 2017 bli ett verkligt nytt och gott år!

Red.