Tagg: tillväxt

Ny forskning: Den hemliga ingrediensen för kyrklig tillväxt

I en helt färsk forskningsrapport från Kanada, där kyrkor med ortodox teologi och syn på exempelvis Bibeln har jämförts med kyrkor som har en liberal tolkning, har man konstaterat att de mer konservativt orienterade växer i motsats till de liberala.

Forskningsrapporten kommer från Wilfrid Laurier University och visar att den ”hemliga ingrediensen” hos växande kyrkor är att kleresi (ämbetsbärare: präster, diakoner etcetera) och församling bekänner sig till de historiska sanningarna i den kristna tron och att den är uppenbarad, medans ett liberalt förhållningssätt är en indikator för regression.

Bland rönen i den nya forskningsrapporten märks bland annat att:

  • 71 procent av kleresiet i de växande kyrkorna läser Bibeln varje vecka jämfört med 19 procent bland exempelvis präster i de kyrkor som krymper.
  • 93 procent av kleresi och 83 procent av de troende i växande kyrkor instämde i påståendet att ”Jesus uppstod från det döda med sin riktiga kropp av kött och blod och lämnade en tom grav efter sig”. Detta jämfört med 67 procent av de troende och 56 av kleresiet i de kyrkor som krymper.

Rapporten kan kanske bidra till att förklara den nedgång i medlemstal och kyrkobesök vi ser bland många stora kyrkor och samfund.

I Church of England (Storbritannien) var kyrkobesökarna 2015 bara hälften så många som 1980. Statistik från oktober månad visade att knappt en miljon vuxna och barn, alltså mindre än 1,5 procent av befolkningen, deltog i gudstjänst i kyrkan varje vecka.

Pew Research Centre rapporterade förra året att församlingar tillhöriga protestantiska kyrkor i USA minskade med upp till en miljon medlemmar per år. Samma trend märks i Kanada vars fyra största protestantiska mainstreamkyrkor har halverats i medlemstal sedan mitten av 1960-talet samtidigt som befolkningen nästan har fördubblats.

I en intervju med engelska The Guardian säger David Haskell, ledaren för det kanadensiska forskarlaget som gjort den nya studien, att den inte är beställd av någon organisation eller intressegrupp men att den lär ses som kontroversiell: – ”Om du tillhör en mainstreamkyrka och den kyrkan är döende, och du just har fått höra att den teologiska position du har sannolikt är vad som dödar den, så kommer du inte att vara särskilt glad.” Haskell sade också att ”Teologisk orientering skär in till själva kärnan hos religionsutövaren.”

Red.

Källor: