Tagg: varning

Nu varnar läkare: Unga ångrar könskorrigeringar

Tidningen Expressen skriver idag (2019-04-02) att det för tillfället utreds 390 ungdomar som lider av könsdysfori, det vill säga könsförvirring, att få byta kön. Detta bara i Stockholm. ”Men nu varnar oroliga läkare – och föräldrar till barn som ångrat sig efteråt – för att behandlingen ges alltför lättvindigt.” Man hänvisar bland annat till Jovanna Dahlgren, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som säger:
– ”Jag känner till fall där personer senare i livet ångrat sina behandlingar och tagit sitt liv.”
Fortsätt läsa ”Nu varnar läkare: Unga ångrar könskorrigeringar”

Engelska kyrkan dör, varnar drottningens tidigare kaplan

Den engelska drottningens tidigare kaplan tvingades avgå efter att ha kritiserat att koranen reciterats i Sankta Marias katedral i Glasgow under festdagen för Epifania tidigare i år. Texterna som reciterades förnekade uttryckligen Kristi gudomlighet. Detta rapporterar tidskriften The Conservative Woman på torsdagen (2017-01-26). Nu varnar den före detta kaplanen, Dr. Gavin Ashenden, att den engelska kyrkan (Church of England) håller på att dö.

Engelska kyrkan tillhör, tillsammans med de nordiska lutherska kyrkorna (däribland Svenska kyrkan), Borgå-gemenskapen – ett samarbete mellan samfund som står varandra nära teologiskt, pastoralt och praktiskt. Borgåöverenskommelsen undertecknades 1992 och tar sig bland annat uttryck genom att en medlem i exempelvis Svenska kyrkan tas emot i Engelska kyrkan och att deras respektive präster kan tjänstgöra hos varandra. Också Svenska kyrkan har på senare tid närmat sig och erbjudit utrymme för islamsk religionstolkning i sin verksamhet. Dock utan lika vittgående konsekvenser som den nu rapporterade.

Bakgrunden till det inträffade i England är, bland annat, att monarkin – som nu förbereder sig för tronskifte – möter svårigheter. Monarkin har länge setts som kristendomens främste försvarare. Inför att prins Charles, efter drottningens död, kommer att krönas till kung, försöker sekulära krafter att tvätta bort det djupa kristna innehållet i en kröningsceremoni. Och islam väntas troligt kräva ett motsvarande erkännande, skriver The Conservative Woman.

I intervjun i tidskriften får Dr. Gavin Ashenden en fråga om hur vanliga kristna människor som strävar efter att vara trogna Evangeliet bör agera gentemot det liberala prästerskapet som förkunnar heresier?

  • ”Lämna ditt nuvarande sammanhang för att i stället söka ett som bevarat historiska, apostoliska och bibliska värden”, svarar Dr. Ashenden och säger vidare att:
  • ”Demografiskt och finansiellt är kyrkan [Church of England] döende. Samma väg verkar även det spirituella vara på väg. Jag ser inte riktigt meningen med en kyrka som bara vill bli accepterad som ’inte fullt så irriterande’ i den sekulariserade och hedonistiska kulturen. Jag önskar stanna som trogen anglikan, men med ökande insikt verkar det bara vara möjligt utanför Church of England som har tagit ställning för ett slags spiritualiserad socialism och feminism som står i opposition till det Evangelium som gavs genom vår Herre Jesus Kristus. Nytt liv ges i omvändelsen men inget tyder på att Engelska kyrkan är beredd att ta den vägen.”

Det finns många paralleller och likheter mellan Borgå-gemenskapens medlemskyrkor. Men ännu har väl ingen utanför England pratat så öppet om den förestående döden även om demografisk statistik talar sitt tydliga språk. Glädjande är dock att det här, precis som i England, finns just det artikeln tipsar om: en historisk och apostolisk tradition att komma hem till.

Läs mer om det gammalkatolska här.

Red.

Gammalkatolsk idédebatt drivs ideellt. Innehållet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Vi välkomnar att artiklar citeras och delas och uppskattar då källa och författare anges. Du kan dela artiklar direkt från denna sida eller via Facebook. Vi tar också tacksamt emot stöd för att kunna utveckla publikationen.

https://www.facebook.com/gammalkatolsk/
Twitter: @gammalkatolsk